The competitiveness of enterprises in kuyavian – pomeranian voivodship supported by the project Research voucher


Vol. 528 (8) 2016 / niedziela, 28 października, 2018

(in Polish)

Zbigniew Tokarski,
Karol Pietrzak,
Agnieszka Grzybowska

DOI: 10.15199/33.2016.08.37

Volume 528; Issue 8
Pages 120-121

Accepted for publication: 04.07.2016 r.

Support the competitiveness is very important for the development of a knowledge-based economy. In Kujawsko- -Pomorskie region was created in 2012 unique in Poland fund to support the best innovative projects in framen work of pilot project called Research voucher. The connection between science and business was to stimulating the activity of the scientific sector and its creativity.The overall objective was to present a new method of financing support, the financing was focused on technological innovation (process and product) increasing the competitiveness of the region's economy, also in article are the ending recomendation.
Keywords: projects, innovation, competitiveness, financing, region.
  1. Cieszkowska Danuta. 2015. „Fundusze z UE 2014 – 2020. Pieniądze dla firm, cz. 1.” Dziennik Gazeta Prawna.
  2. Grucka Agnieszka, Beniamin Grycz. 2012. Vouchery badawcze – znaczenie dla gospodarki regionu kujawsko-pomorskiego. Aktualna problematyka badawcza, monografia pod red. Zbigniewa Tokarskiego, Bydgoszcz.
  3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013. Narodowa strategia spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2005.
Zbigniew Tokarski, Ph. D., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Karol Pietrzak, MSc., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Agnieszka Grzybowska, MSc., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Karol Pietrzak, MSc., Eng.

karol.pietrzak@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.08.37