The analysis of CWR railway track behaviour under thermal load


Vol. 539 (7) 2017 / środa, 24 października, 2018

(InPolish)

R. Chmielewski,
P. Muzolf

DOI: 10.15199/33.2017.07.20

Volume 539: Issue 7
Pages 63-65
Accepted for publication: 31.05.2017 r.

In this article the basic theory of the Continuously Welded Rail (CWR) track is presented. Moreover authors conducted the analysis of CWR track behaviour under thermal load on the basis of experimental tests in the operated line No 271 Wroclaw – Poznan, section Czempin - Mosina, in the vicinity of Druzyna Poznanska. Direct real-time measurements of thermal longitudinal strains in the rail and the temperature of the rail were done using The Geokon Model 4000 Vibrating Wire Strain Gage and Geokon Model LC2x16 Datalogger. The results of experimental tests in selected time period are presented. The results confirms that the change of the thermal stresses of the rail is proportional to the temperature change. The same relation is being noticed between the change of the thermal strain of the rail and the temperature change. However some local disturbances in this relation are observed, which could be caused by the accuracy of the experimental instruments or by the varied distribution of thermal stresses along the track. Moreover the change of the rail temperature in relation of time is being registered, which is crucial information in railway track maintenance process. The lowest observed value of the temperature during wintertime is –16,0 °C (07.01.2016 r. 02:25

Keywords: CWR track, thermal load of railway track, railway
  1. Bednarek Włodzimierz. 2014. „Przemieszczenia podłużne bezstykowego toru kolejowego.” Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej/Politechnika Poznańska, Nr 17: 5 – 24. DOI: article-eec3e249-9a89-41c2-882c-b1c2ae30d965.
  2. Marszałek Jan red., Wiesław Młodożeniec, Stanisław Sancewicz, Andrzej Wolniewicz, Krzysztof Duda. 2014. Budownictwo komunikacyjne. Warszawa. Wydawnictwo WAT.
  3. Towpik Kazimierz. 2016. „Tor bezstykowy – zagrożenia, diagnostyka, utrzymanie.” Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, z. 114: 417 – 426.
  4. Verigo Mikhail Feliksovich. 2002. „Badania wpływu różnych parametrów konstrukcji, norm budowy i utrzymania oraz stanu nawierzchni na stateczność toru bezstykowego”. Problemy Kolejnictwa 135: 88 – 99.
  5. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1. 2005. Warszawa. Wyd. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  6. www.geokon.com/4000 ( 07.05.2017 r.).
ppłk dr inż. Ryszard Chmielewski, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
por. mgr inż. Paweł Muzolf, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

por. mgr inż. Paweł Muzolf

pawel.muzolf@wat.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.07.20