Tests of smoke production of cables and wires in fire conditions


Vol. 551 (7) 2018 / sobota, 12 stycznia, 2019

(InPolish)

B. Papis,
P. Sulik

DOI: 10.15199/33.2018.07.09

Volume 551: Issue 7
Pages 30-32
Accepted for publication: 20.06.2018 r.

The article presents a description of the cable smoke production testing method. The results of tests for several types of cables with various features such as diameter, mass, number of conductive conductors, etc. have been presented. Suggestions for a possible assessment of smoke-producing cable were given. Keywords: cables; fire tests; smoke production.
  1. Kaczorek-Chrobak Katarzyna, Bartłomiej Papis, Paweł Sulik. 2015. „Wymogi dotyczące reakcji na ogień kabli elektroenergetycznych w tunelach”. TTS Technika Transportu Szynowego, R. 22 (12): 756 – 761.
  2. Papis Bartłomiej, Paweł Sulik. 2018. „Alternatywne metody oceny rozprzestrzeniania ognia przez otuliny instalacyjne”.Materiały Budowlane (4): 122 – 124. DOI: 10.15199/33.2018.04.43.
  3. PN-EN 61034-1:2010 Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach. Część 1:Aparatura.
  4. PN-EN 61034-2:2010 Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach. Część 2:Metoda badania i wymagania.
dr inż. Bartłomiej K. Papis, dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

dr inż. Bartłomiej K. Papis, dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

p.sulik@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.07.09