Testing powered smoke and heat control ventilators according to standard PN-EN 12101-3:2015


Vol. 553 (9) 2018 / wtorek, 6 listopada, 2018

(InPolish)

P. Antosiewicz

DOI: 10.15199/33.2018.09.23

Volume 553: Issue 9
Pages 82-84
Accepted for publication: 23.07.2018 r.

The article presents the basic information related to tests of powered smoke and heat control ventilator according to PN-EN 12101-3:2015 and shows selected key changes compared to the previous version of Standard from 2004. The study of resistance to fire of fans was discussed on the example of tests performed in the Fire Testing Laboratory operating at the Building Research Institute inWarsaw. Potential dangers resulting fromthe use of heat and smoke exhaust fans without the required resistance to fire in public buildings were also presented. Keywords: powered smoke and heat control ventilators; exhaust of fire gases; fire ventilation.
  1. Antosiewicz Piotr, Paweł Sulik,WojciechWęgrzyński. 2015. „Kompatybilność elektromagnetycznawurządzeniach przeciwpożarowych”. Materiały Budowlane 515 (7): 49 – 51. DOI: 10.15199/33.2015.07.12.
  2. Krajewski Grzegorz,WojciechWęgrzyński. 2014. „Wentylacja pożarowa garaży – błędy projektowe iwykonawcze”. MateriałyBudowlane 506 (10): 141 – 143.
  3. PN-EN 12101-3:2015-10 – Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 3:Wymagania techniczne dotyczące urządzeń domechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów).
  4. PN-EN 12101-3:2004 – Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 3:Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających.
  5. PN-EN 13501-4:2016-07 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu.
  6. Węgrzyński Wojciech, Grzegorz Krajewski. 2015. „Wentylacjapożarowa tunelidrogowych”.MateriałyBudowlane 510 (2): 14 – 16.DOI: 10.15199/33.2015.02.03.
  7. Węgrzyński Wojciech, Grzegorz Krajewski. 2017. „Influence of wind on natural smoke and heat exhaust system performance in fire conditions”. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics 164: 44 – 53.DOI: 10.1016/j.jweia.2017.01.014.
  8. Węgrzyński Wojciech, Grzegorz Krajewski, Paweł Sulik. 2014. „Systemy wentylacji pożarowej w budynkach”. Inżynier Budownictwa (9): 54 – 59.
  9. Węgrzyński Wojciech, Tomasz Lipecki. 2018. „Wind and Fire Coupled Modelling – Part I: Literature Review”. Fire Technology 54: 1405 – 1442. DOI:10.1007/s10694-018-0748-5.
  10. Węgrzyński Wojciech,TomaszLipecki,Grzegorz Krajewski. 2018. „Wind and Fire Coupled Modelling – Part II: Good Practice Guidelines”. Fire Technology 54: 1443 – 1485. DOI: 10.1007/s10694-018-0749-4.
  11. Węgrzyński Wojciech, Paweł Sulik. 2016. „The philosophy of fire safety engineering in the shaping of civil engineering development”. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences 64. DOI:10.1515/bpasts-2016-0081.
  12. Węgrzyński Wojciech, Grzegorz Sztarbała, Grzegorz Krajewski. 2012. „Praktyczne aspekty zastosowania wentylacji strumieniowej w garażach zamkniętych”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe.
mgr inż. Piotr Antosiewicz, mgr inż. Przemysław Suchy, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

mgr inż. Piotr Antosiewicz

p.antosiewicz@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.09.23