Testing of the moisture content of saline brick walls using the non-destructive microwave method


Vol. 529 (9) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

A. Goetzke-Pala
J. Hoła

DOI: 10.15199/33.2016.09.39

Volume 529: Issue 9
Pages 104-106
Accepted for publication: 17.08.2016 r.

The paper presents the results of tests of the mass moisture content of saline brick walls which were carried out in a laboratory with the use of the non-destructive microwave method using a T600 gauge. It has been proved that due to salinity, the value of the assessedmassmoisture content is greater than the real moisture content. The developed correlative relations between the mass moisture content Um and the indication of the X microwave gauge used in the tests, which can be useful in construction practice, have been included.

Keywords: brick walls, moisture content, salinity, microwave method.
  1. Goetzke-Pala Adelajda. 2015. „Badania wilgotności murów ceglanych nieniszczącą metodą dielektryczną”. Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych, Praca zbiorowa pod red. Tomasza Błaszczyńskiego [i in.]. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne: 340 ÷ 348.
  2. Goetzke-PalaAdelajda, Jerzy Hoła. 2016. „Influence of burnt clay brick salinity on moisture content evaluated by non-destructive electric methods”. Archives of Civil and Mechanical Engineering 16 (1): 101 ÷ 111.
  3. Pala Adelajda, Jerzy Hoła. 2013. „Badania wilgotnosci zasolonej cegły ceramicznej nieniszczącą metodą opornościową”. Materiały Budowlane 491 (7): 85 ÷ 87.
  4. Wójcik Robert. 2014. „Aktualne trendy w ochronie budowli przed wilgocią gruntową – nowe koncepcje”. Wybrane zagadnienia rewitalizacji obiektów budowlanych. Płock. P. P.-H. DRUKARNIA Sp. z o.o. Sierpc: 95 ÷ 106.
  • mgr inż. Adelajda Goetzke-Pala Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

mgr inż. Adelajda Goetzke-Pala

adelajda.pala@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.09.39