Mechanical properties of self-tempered reinforcing steel in fire temperature according to test results


Vol. 529 (9) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

R. Kisieliński
R. Kowalski
M. Abramowicz

DOI: 10.15199/33.2016.09.41

Volume 529: Issue 9
Pages 115-117
Accepted for publication: 09.08.2016 r.

This paper compares strength loss caused by the influence of fire temperature of reinforcing steel, produced in Poland with the application of quenching and self-tempering process, determined byAuthor’s research with results taken from the literature. The good agreement was found between the results of research conducted by the authors, and the results presented by other researchers. This shows that the self-tempered reinforcing steel produced in Poland, exposed to load and high temperature, behaves in a similar manner to steels with similar strength properties manufactured abroad.The relative reduction in steel strength or stress, which can be applied to the bars with the assumed reduction of elongation, is generally consistent with Eurocode 2-1-2 model.

Keywords: reinforcing steel, fire, temperature, research, comparison.
 1. Dotreppe Jean-Claude. 1997. „Mechanical properties of quenched and self-tempered reinforcing steel at elevated temperatures compared with recommendations of Eurocode 2 – Part 1-2”. Materials and Structures 30 (7): 430-438. DOI: 10.1007/BF02498567.
 2. Elghazouli Ahmed, Katherine Cashell, Bassam Izzuddin. 2009. „Experimental evaluation of the mechanical properties of steel reinforcement at elevated temperature”. Fire Safety Journal 44 (6): 909 ÷ 919. DOI: 10.1016/j.firesaf.2009.05.004.
 3. Garbarz Bogdan. 2001. „Pręty żebrowane do zbrojenia betonu klasy 500 TECOR wytwarzane przez Hutę Ostrowiec S.A. z zastosowaniemtechnologii umacniania cieplnego”. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza (1): 21 ÷ 37.
 4. Hertz Kristian Dahl. 2006. „Quenched reinforcement exposed to fire”. Magazine of Concrete Research 58 (1): 43 ÷ 48. DOI: 10.1680/macr.2006.58.1.43
 5. Hertz Kristian Dahl. 2004. „Reinforcement data for fire safety design”. Magazine of Concrete Research 56 (8): 453 ÷ 459. DOI: 10.1680/macr.2004.56.8.453.
 6. Kisieliński Rafał. 2014. Wpływ warunków pożarowych na zbrojenie zginanych elementów żelbetowych. Rozprawa doktorska. Warszawa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 7. Kisieliński Rafał, Robert Kowalski,Marian Abramowicz. 2016. „Wpływ temperatury pożarowej na właściwości mechaniczne stali zbrojeniowej stosowanej obecnie w Polsce”. Materiały Budowlane 527 (7): 8 ÷ 12. DOI: 10.15199/33.2016.07.02.
 8. Kisieliński Rafał, Robert Kowalski, Marian Abramowicz. 2016. „Odkształcalność zbrojenia w elementach żelbetowych narażonych na warunki pożarowe”. Materiały Budowlane 528 (8): 140 – 144. DOI.10.15199/33.2016.08.42.
 9. Kowalski Robert. 2012.Wpływ zmniejszania sztywności elementów zginanych na bezpieczeństwo konstrukcji żelbetowych w sytuacji pożaru. Raport merytoryczny z realizacji projektu badawczego własnego finansowanego przez Narodowe CentrumNauki (wcześniej MNiSzW), nr N N506 431236. Warszawa.
 10. PN-EN 1992-1-2:2008. Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
 • dr inż. Rafał Kisieliński Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
 • dr hab. inż. Robert Kowalski, prof. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
 • prof. dr hab. inż. Marian Abramowicz Szkoła Główna Służby Pożarniczej

dr inż. Rafał Kisieliński

rafal.kisielinski@warbud.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.09.41