Testing dampness and salinity in walls and ceramic vaults in a historical military facility


openaccess, Vol. 583 (3) 2021 / piątek, 26 marca, 2021

(Open Access)

Matkowski Zygmunt. 2021. Testing dampness and salinity in walls and ceramic vaults in a historical military facility. Volume 583. Issue 3. Pages 21-23. DOI: 10.15199/33.2021.03.03

Accepted for publication: 26.02.2021 r.

The paper presents a description of the technical condition as well as moisture content by weight test results concerning ceramic vaults in a historical military facility. The tests were performed by means of the traditional gravimetric method and the dielectric non-destructive method. Furthermore, the tests results determining the salt types and their concentration in the walls were presented. The obtained test results were taken into account while designing damp-proofing.
  1. https://pl.wikipedia.org.
  2. https://visitwroclaw.eu.
  3. Hoła J., J. Sikora i inni. 2010. New Tomographic method of brickwork damp identification. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
  4. Hoła J., Zygmunt Matkowski. .2003.Materiały Budowlane 11: 11.
  5. Hoła J., Zygmunt Matkowski. 2009. Awarie budowlane: zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje: XXIV Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 2009, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego: 73.
  6. Rokiel M. 2006. Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie. Warszawa. Dom Wydawniczy Medium.
dr inż. Zygmunt Matkowski, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Ogólnego i Wodnego ORCID: 0000-0003-4571-2821

dr inż. Zygmunt Matkowski, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Ogólnego i Wodnego ORCID: 0000-0003-4571-2821

 zygmunt.matkowski@pwr.wroc.pl