Technical assessment and repair of moisture insulation in historical industrial buildings


Vol. 525 (5) 2016 / wtorek, 12 marca, 2019

(InPolish)

P. Berkowski,
G. Dmochowski

DOI: 10.15199/33.2016.05.55

Volume 525: Issue 5
Pages 120-122
Accepted for publication: 01.04.2016 r.

The paper discusses selected elements of the evaluation of the technical condition of exemplary small historical industrial buildings with an emphasis put on dampness conditions of building parts located belowground level.An analysis of selection and description of the technology of the secondary vertical and horizontal insulation are also presented. Keywords: historical industrial buildings, technical state, dampness, insulation repair.
  1. Adamowski Józef, Jerzy Hoła, Zygmunt Matkowski. 2005. „Problemy remontowe zawilgoconych monumentalnych obiektów barokowych”. Renowacje i Zabytki (1): 130 – 139.
  2. Adamowski Józef, Zygmunt Matkowski. 2013. „Aktualne problemy osuszania i remontów zalanych i zawilgoconych budynków”. Materiały Budowlane 487 (3): 2 – 7.
  3. Berkowski Piotr, Grzegorz Dmochowski. 2009. „Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych w poniemieckich budynkach przemysłowych”. Materiały Budowlane 447 (11): 39 – 40.
  4. Berkowski Piotr, Grzegorz Dmochowski. 2007. Ekspertyza stanu technicznego budynku biurowego „H” na terenie byłego zakładu „Browary Dolnośląskie Piast S. A.” we Wrocławiu. Wrocław.
  5. Dmochowski Grzegorz. 2013. Ocena stanu technicznego budynku rozlewni wód mineralnych w Szczawnie-Zdroju. Wrocław.
  6. Hoła Jerzy, Zygmunt Matkowski. 2009. „Wybrane problemy dotyczące zabezpieczeń przeciwwilgociowych ścian w istniejących budynkach murowanych”. XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane. Szczecin-Międzyzdroje.
  7. Maggot Cezariusz. 2013. „Odtwarzanie izolacji poziomej i pionowej podczas renowacji obiektó wzabytkowych”. Izolacje 18 (4): 50 – 57.
  8. Seruga Teresa, Marian Płachecki, Szymon Seręga. 2009. „Problemy konstrukcyjne przystosowania zabytkowego obiektu przemysłowego do nowej funkcji”. Czasopismo Techniczne, z. 9. Budownictwo, 106, 2-B: 317 – 325.
  9. Wójcik Robert, Marek Płachta, Grzegorz Januszkiewicz, Krzysztof Adamczyk. 2007. Ekspertyza techniczna dotycząca stanu wilgotnościowego przyziemi budynków, wraz z określeniem sposobu wykonania zabezpieczeń przeciwwilgociowych w Browarze „Piast” weWrocławiu.W-ARTCentrumZabezpieczania Budowli. Olsztyn.
dr inż. Piotr Berkowski Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego dr inż. Grzegorz Dmochowski Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Piotr Berkowski Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

piotr.berkowski@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.55