Strain angle and stiffness shear walls with openings made of AAC masonry units


openaccess, Vol. 555 (11) 2018 / poniedziałek, 26 listopada, 2018

(Open Access)

R. Jasiński,

DOI: 10.15199/33.2018.11.09

Volume 555: Issue 11
Pages 36-37
Accepted for publication: 03.10.2018 r.

The article presents of own results of the 10th walls (l × h × t = 4.43 × 2.43 × 0.18 m) subjected to shear loads made ofAACmasonry units. Three types of openings (A, B and C)were formed in the walls, different in terms of shape and dimensions. The elements were tested at different initial compressive stresses. The results of the research were analyzed in terms of the influence of initial compressive stresses on the non-dilatational strain angle at the time of cracking and the deformations angle obtained at the highest shear stress. Empirical shear stiffness of the wall with openings is also presented as a function of initial compressive stresses. Keywords: AAC; shear walls; walls with openings; nondilatational strain angle, deformation angle, shear stiffness.
  1. Jasiński Radosław. 2018. „Badania ścian usztywniających z otworami, wykonanych z ABK”. Materiały Budowlane 550 (6): 38 – 39. DOI: 10.15199/33.2018.06.10.
  2. Jasiński Radosław. 2018. „Naprężenia rysujące i niszczące ścian usztywniających z otworami, wykonanych z elementów murowych z ABK”. Materiały Budowlane 551 (7): 66 – 67. DOI: 10.15199/33.2018.07.21.
  3. Kubica Jan. 2003. Niezbrojone ściany murowe poddane odkształceniom postaciowym wywołanym nierównomiernymi pionowymi przemieszczeniami podłoża. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Budownictwo, Z. 96. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
  4. PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
  5. Tomaževič M., I. Klemen, M. Lutman. 1999. Damage as a measure of seismic resistance of masonry structures. Proceedings of eight Canadian conference on earthquake engineering: 119 – 124. Vancouver.
  6.  Tomaževič M. 1998. Correlation between damage and seismic resistance of masonry walls and buildings. Seismic damage to masonry buildings. Proceedings of the International workshop on measures of seismic damage to masonry buildings: 161–167. Monselice, Padova, Italy.
  7. Zimmermann T.,A. StraussA,M. Lutman, K. Bergmeister. 2010. Stiffness identification and degradation of masonry under seismic loads. 8th InternationalMasonry Conference 2010 in Dresden (CD ROM).
dr hab. inż. Radosław Jasiński, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa;

dr hab. inż. Radosław Jasiński

Radoslaw.Jasinski@polsl.pl