Project for the development of a rural center using materials of low thermal conductive parameters


Vol. 555 (11) 2018 / poniedziałek, 26 listopada, 2018

(InPolish)

dr inż. Barbara Ksit,
inż. Agnieszka Sysak,

DOI: 10.15199/33.2018.11.11

Volume 555: Issue 11
Pages 42-43
Accepted for publication: 29.10.2018 r.

This article present an assesment of the thermal conductive parameters of a rural center in Błażejewo with the proposed repairs and exemplary materials for realization. Keywords: rural center; thermomodernization.
  1. Aprobata techniczna EKOPRODUR.
  2. Deklaracja właściwości użytkowych QuadFoam 500.
  3. Deklaracja właściwości użytkowych Polychem PUREX.
  4. RozporządzenieMinistra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 – tekst jednolity).
  5. Sysak Agnieszka. 2018. Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej. Praca dyplomowa inżynierska. Politechnika Poznańska WBiIŚ, promotor dr inż. B. Ksit. Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej [1], która brała udział w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów, zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Koło Nr 4 przy Politechnice Poznańskiej oraz Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR.
dr inż. Barbara Ksit, Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska inż. Agnieszka Sysak, Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP

dr inż. Barbara Ksit

barbara.ksit@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.11.11