Statistical analysis of defects in residential buildings


Vol. 554 (10) 2018 / wtorek, 30 października, 2018

(InPolish)

E. Plebankiewicz,
J. Malara,
S. Biel

DOI: 10.15199/33.2018.10.12

Volume 554: Issue 10
Pages 43-45
Accepted for publication:  22.08.2018 r.

authors have analysed defects identified during taking possession of 172 new apartments focusing mainly on statistical analysis of input data. The analysis has determined if the data is characterized by a normal distribution as well as average number of defects in particular group of flats. Additionally the article aimto identify the average cost of a single repair – 44,98 PLN based on the valuation. The authors calculated also the average cost of removing defects from an apartment, this amounted to 463,39 PLN.

Keywords: housing defects; average cost of the defect; cost of repairing defects.

 1. Chrabczyński Grzegorz, Adam Heine. 2006. „Definicja wady budowlanej”. Inżynier Budownictwa (3): 10 – 11.
 2. Czupajłło Jan. 2017. Usterki w pracach budowlanych i wykończeniowych. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Dubas Sebastian, Piotr Nowotarski, Roman Milwicz. 2016. „Najczęstsze usterki budowlane  wykrywane w trakcie odbiorów końcowych mieszkań”. Materiały Budowlane 526 (6): 166 – 167. DOI: 10.15199/33.2016.06.72.
 4. Forcada Nuria, Marcel Macarulla, Marta Gangolells, Miquel Casals. 2014. „Assessment of construction defects in residential buildings in Spain”. Building Research & Information 42: 629 – 640.
 5. Josephson Per-Erik, 1998. Defects and Defect Costs in Construction. Gothenburg (Sweden). Department ofManagement of Constrfuction and Facilities, Chalmers University of Technology.
 6. Mills Anthony, Peter E. D. Love, Peter Williams. 2009. „Defect cost in residential construction”. Journal of Construction Engineering and Management 1: 12 – 16.
 7. Orłowski Heliodor Jerzy. 2000. „Odbiór robót budowlanych”. Budownictwo i Prawo 4: 17 – 19.
 8. Oswald Rainer, RuthAbel. 2000.Wady i usterki w budynkach.Warszawa. Instalator Polski.
 9. Plebankiewicz Edyta, Michał Juszczyk, Jarosław Malara. 2014. „Identyfikacja i ocena czynników wpływających na wydajność pracy robotników budowlanych”. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 65: 271 – 278.
 10. Plebankiewicz Edyta, Tomasz Mosio. 2016. „Odbiór robót budowlanych zgodnie z polskimi niemieckimsystememprawnym”. Materiały Budowlane 526 (6): 159 – 161.DOI: 10.15199/33.2016.06.69.
 11. Rotimi Funmilayo Ebun., John Tookey, James Olabode Rotimi. 2015. „Evaluating Defect Reporting in New Residential Buildings in New Zealand”. Buildings 5: 39 – 55.
 12. Shirkavand Iman, Jardar Lohne, Ola Lædre. 2016. „Defects at handover in Norwegian construction projects”. Procedia – Social and Behavioral Sciences 226: 3 – 11.
 13. Wesołowski Marek. 2008. „Usterki w nowych budynkach mieszkalnych na przykładzie jednego z osiedli mieszkaniowych Gdańska”. Przegląd Budowlany 79: 40 – 43.
 14. Więcław-Bator Lidia. 2017. „Odbiory robót budowlanych”. Budownictwo i Prawo 20: 7 – 10.
dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK, dr hab. inż. Krzysztof Zima, dr inż. Jarosław Malara, mgr inż. Sebastian Biel, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej

mgr inż. Sebastian Biel

sbiel@L3.pk.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.12