Sound insulation of the floors


openaccess, Vol. 564 (8) 2019 / środa, 2 października, 2019

(Open Access)

Ł. Nowotny

DOI: 10.15199/33.2019.08.03

Volume 564: Issue 8
Pages 23-24
Accepted for publication: 31.07.2019 r.

The article is given the acoustic parameters of the massive and lightweight wooden floors based on a research carried out in ITB. It also indicates ways to improve these parameters by application of an appropriate acoustic systems. The acoustic indexes describing floors in terms of impact sounds insulation were listed and confronted with the requirements of PN-B-02151-3:2015 standard.
Keywords: impact sound insulation; heavy floors; lightweight wooden floors; sound insulation indexes.
[1] Nowotny Łukasz. 2018. „Tłumienie dźwięków uderzeniowych przez układy podłogowe”. Materiały Budowlane 552 (8): 32–34. DOI:10.15199/33.2018.08.06.
[2] PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
[3] PN-EN ISO 717-2:2013-08 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
[4] PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych.
[5] Sadowski Jerzy. 1976. Akustyka architektoniczna. Warszawa, Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
[6] Szudrowicz Barbara. 2003. „Ocena izolacyjności akustycznej stosowanych w Polsce wyrobów do wykonywania przegród wewnętrznych w świetle badań Zakładu Akustyki ITB”. Prace Instytutu Techniki Budowlanej 127 (3). 17 – 36.
mgr Łukasz Nowotny, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ORCID: 0000-0002-7436-3141

mgr Łukasz Nowotny

l.nowotny@itb.pl