Selection of an optimal way of strengthening of pillars supporting roof girders of sports and entertainment hall


Vol. 538 (6) 2017 / wtorek, 19 lutego, 2019

(in Polish)

A. Ubysz,
T. Trapko,
M. Musiał

DOI: 10.15199/33.2017.06.14

Volume 538: Issue 6
Pages 44-45
Accepted for publication: 25.04.2017 r.

In the article various ways of strengthening of reinforced concrete pillars supporting roof girders of sports and entertainment hall are described. The necessity of strengthening was caused with faulty reinforcement detailing and execution of the elements (one of the pillars underwent failure). The paper is focused on the description of the pillar strengthening with additional reinforced concrete structure. This strengthening was executed in practice.

Keywords: strengthening, reinforced concrete, pillar, sport and entertainment hall.
    [1] Kamiński Mieczysław, Tomasz Trapko, Czesław Bywalski. 2006. „Wzmacnianie konstrukcji żelbetowej przez konstrukcję żelbetową.” W XXI Ogólnopolska Konferencja Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Szczyrk. 2006. 95 – 108. Gliwice. PZITB Oddział w Gliwicach.
    [2] MOSiR Leszno. „Obiekty.” http://www.mosirleszno.pl/index.php?option=com_sobi2&Itemid=2 (dostęp 01.2017 r.).
    [3] PN-EN 1992-1-1. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
    [4] Ubysz Andrzej, Tomasz Trapko, Michał Musiał. 2017. „Stan awaryjny filara pod dźwigar dachowy w hali sportowo-widowiskowej.” W: Awarie Budowlane. Szczecin. Wydawnictwo Uczelniane ZUT: 837 – 846.
[5] Urban Tadeusz. 2015. Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
dr hab. inż. Andrzej Ubysz, prof. PWr, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr hab. inż. Tomasz Trapko, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Michał Musiał, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Michał Musiał

michal.musial@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.06.14