Factors and phenomena affecting the strength of concrete in structures after fire


Vol. 538 (6) 2017 / wtorek, 19 lutego, 2019

(in Polish)

J. Wróblewska,
R. Kowalski,
M. Abramowicz

DOI: 10.15199/33.2017.06.13

Volume 538: Issue 6
Pages 42-43
Accepted for publication: 25.04.2017 r.

This paper discusses the influence of high temperature on concrete in structures. Attention is paid to phenomena occurring in concrete during and after fire as well as factors affecting the reduction of concrete compressive strength. Significant issues for the assessment of concrete in structures after fire are presented, among which the most important is to determine the thickness of the destroyed outer layer of examined element.

Keywords: concrete, high temperature, fire, assessment of concrete in structures.
  [1] Abrams Melvin S. 1971. „Compressive Strength of Concrete at Temperatures to 1600 F”. ACI Publication SP25, paper SP25-2.
  [2] Gawin Dariusz. 2010. Procesy degradacji mikrostruktury kompozytów cementowych w wysokiej temperaturze. Warszawa. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.
  [3] Klingsch Eike, Andrea Frangi, Mario Fontana. 2009. „Experimental analysis of concrete strength at high temperatures and after cooling”. International Conference Applications of Structural Fire Engineering: 216 – 221.
  [4] Kordina Karl R. 2010. „Design of concrete buildings for fire resistance”. Chapter 6 in: Structural concrete. Textbook on behaviour, design and performance. Second edition. Vol. 4. fibbulletin 54: 1 – 36.
  [5] Kowalski Robert. 2010. „Wpływ wysokiej temperatury na cechy mechaniczne betonu”. Inżynieria i Budownictwo (10): 533 – 538.
  [6] PN-EN 1992-1-2: 2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne – Projektowanie na warunki pożarowe.
mgr inż. Julia Wróblewska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

dr hab. inż. Robert Kowalski, prof. PW, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

prof. dr hab. inż. Marian Abramowicz, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

mgr inż. Julia Wróblewska

j.wroblewska@il.pw.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.06.13