Selected problems of design and construction of pre-tensioned concrete towers and poles


Vol. 548 (4) 2018 / sobota, 5 stycznia, 2019

(InPolish)

J. Michałek

DOI: 10.15199/33.2018.04.28

Volume 548: Issue 4
Pages 85-87
Accepted for publication: 15.02.2018 r.

The article presents selected problems of the design and execution of pre-stressed concrete poles and towers considering their durability. Various standard requirements for minimum and maximum concrete cover of reinforcement have been discussed. The influence of manufacturing errors on durability, strength and scratching of prestressed concrete elements from spun concrete is analyzed. Keywords: spun concrete elements; prefabrication; design and execution requirements; durability.
  1. Kubiak Janusz, Jarosław Michałek,Aleksy Łodo. 2012. „Zabezpieczenie strukturalne i powierzchniowe betonu w słupach elektroenergetycznych i oświetleniowych”. Przegląd Budowlany (5): 103 ÷ 107.
  2. Michałek Jarosław. 2014. „Zakładowa kontrola produkcji słupów wirowanych”. Materiały Budowlane 502 (6): 43 ÷ 45.
  3. Michałek Jarosław, Aleksy Łodo. 2017. „Grubość ścianek w strunobetonowych żerdziach wirowanych”. Materiały Budowlane 538 (6): 26 ÷ 27. DOI: 10.15199/33.2017.06.05.
  4. PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  5. PN-EN 206+A1:2016-12. Beton.Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
  6. PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
  7. PN-EN 12843:2008. Prefabrykaty betonowe. Maszty i słupy.
  8. PN-EN 13369:2013-09.Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.
  9. PN-B-06250:1988. Beton zwykły.
dr inż. Jarosław Michałek Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Jarosław Michałek Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

jaroslaw.michalek@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.04.28