Selected issues of renovation and conservation of the historic church in Dubrovytsia


Vol. 535 (3) 2017 / poniedziałek, 22 października, 2018

(in Polish)

J. Adamowski,
I. Brychka

DOI: 10.15199/33.2017.03.09

Volume 535: Issue 3
Pages 32-34
Accepted for publication: 26.01.2017

This paper presents the range of inventory of the baroc church in Dubrovytsia. On the inventory were made architectural and construction drawings and the photografic documentation. Next were made the moisture tests and the tests of wall damages by salts. Finally the methods of the conservations and protections have been presented and also it has been given variants of the repair with the recommendation to choose one of them.

Keywords:Ukraine; historic churches, damages, conservation.
  1. Adamowski Józef, Jerzy Hoła, Zygmunt Matkowski. 2005. „Problemy remontowe zawilgoconych monumentalnych obiektów barokowych”. Renowacje i Zabytki (1) 13.
  2. Brychka Ivanna. 2017. Projekt podstawowych robót remontowo-budowlanych oraz konserwatorskich w celu trwałego zabezpieczenia zabytkowego kościoła w Dąbrowicy. Praca dyplomowa inżynierska opracowana pod kierunkiem dr. J. Adamowskiego, obroniona na WBLiW PWr.
  3. Goetzke-Pala A. 2016. Badania wilgotności murów ceglanych nieniszczącą metodą dielektryczną. Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych. Wrocław. PWE.
  4. Jasieńko Jerzy, Zygmunt Matkowski. 2003. „Zasolenie i zawilgocenie murów ceglanych w obiektach zabytkowych – diagnostyka, metodyka badań, techniki rehabilitacji”. Wiadomości Konserwatorskie nr 14.
  • dr inż. Józef Adamowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • inż. Ivanna Brychka

dr inż. Józef Adamowski

jozef.adamowski@pwr.edu.pl