Determining concrete composition on recycled aggregates


Vol. 535 (3) 2017 / poniedziałek, 22 października, 2018

(in Polish)

A. Koper,
W. Koper

DOI: 10.15199/33.2017.03.10

Volume 535: Issue 3
Pages 38-41
Accepted for publication: 06.02.2017

Determining the concrete composition with the use of RCA demands conditioning its different from the natural aggregates NA physical and mechanical properties. In the procedure of projecting the concrete composition with three equations theory the assumption of consistency class of concrete mixture is demanded. Having accepted it, the water demand of aggregates and cement is determined. In case of natural aggregates NA the formulas of Sterne's and Bolomey's are used in which aggregates water demand is conditioned from its kind and granulation and also from concrete mixture consistency. It was suggested a calculating method of determining recycled aggregates water demand wRCA, depending on its crushing rate wrm. It was determined a relation between crushing rate wrm and the coefficient ARCA taking place in the modified endurance equation of Bolomey and thus it became possible to use the method of three equations to project the concrete composition on recycled aggregates.

Keywords:concrete, recycled aggregates, water demand of aggregates, determining concrete composition
 1. Ajdukiewicz Andrzej, Alina Kliszczewicz. 2002. „Influence of recycled aggregates on mechanical properties of HS/HPC”. Cement and Concrete Composites (24).
 2. Barra Marilda, Enric Vazquez. 1999. „Properties of concretes with recycled aggregates: influence of properties of aggregates and their interpretation”. UK Thomas Telford Publishing: 19 – 30.
 3. Cichocka Katarzyna, Dorota Małaszkiewicz. 2004. „Wpływ kruszywa z recyklingu betonu na właściwości fizykotechniczne betonu”. Zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej: (25).
 4. Fong Winston, Jaime Yeung. 2000. „Hong Kong experience of using recycled aggregates from construction and demolition materials in ready mix concrete”. Department of Civil and Structural Engineering. Hong Kong.
 5. Jamroży Zygmunt. 2005. Beton i jego technologie. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Kikuchi Masaru. 1999. Application of recycled aggregate concrete for structural concrete, Part 1 – experimental study on the quality of recycled aggregate and recycled aggregate concrete. UK Thomas Telford Publishing.
 7. KliszczewiczAlina. 2002. „Betony wysokowartościowe na kruszywach wtórnych”. Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność. Kraków. Polski Cement i Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. Polski Cement.
 8. Koper Marcin. 2013. Kształtowanie właściwości betonów konstrukcyjnych na kruszywie recyklingowym. Rozprawa doktorska. Warszawa. Politechnika Warszawska.
 9. Kubissa Jacek, Artur Koper, Marcin Koper in. 2015. „Water demand of concrete recycled aggregates”. Procedia Engineering. Elsevier BV. (108): 63 – 71.
 10. Nealen Andrew, Markus Ruhl. 2003. „Consistency aspects in the production of concrete using aggregates from recycled demolition material”. Darmstadt Concrete 97. Ausgabe 12.
 11. Padmini A. K., K. Ramamurthy, M. S. Mathews. 2009. „Influence of parent concrete on the properties of recycled aggregate concrete”. Construction and Building Materials.
 12. Pawluczuk Edyta. 2009. „Wpływ kruszywa z recyklingu na właściwości betonu recepturowego”. Białystok. Zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej.
 13. Zieliński Krzysztof. 2005. Możliwości zastosowania gruzu budowlanego do produkcji betonów cementowych. Poznań. Politechnika Poznańska.
 • dr inż. Artur Koper, Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
 • dr inż. Włodzimierz Koper, Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

dr inż. Artur Koper

artkop1@pw.plock.pl