Selected aspects of designing pro-ecological buildings based on CLT


openaccess, Vol. 619 (3) 2024 / wtorek, 26 marca, 2024

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2024.03.09

Kamionka Lucjan, Wdowiak-Postulak Agnieszka, Gil-Mastalerczyk Joanna, Ordon-Beska Beata. 2024. Selected aspects of designing pro-ecological buildings based on CLT. Volume 619. Issue 3. Pages 41-44. Article in PDF file

Accepted for publication: 28.02.2024 r.

This paper presents aspects of designing proecological buildings and the design criteria were characterized. The research problem includes determining selected aspects of design. The research method involves the analysis of proecological conditions in architectural and construction design and the use of CLT materials and construction elements. This paper presents shear analogy methods and Gamma methods as selected examples of solving construction and material problems.
 1. Kamionka L. Architecture in a Sustainable Environment. The Future Begins Today. Monography, Architecture 16, Kielce University of Technology, Kielce. 2021,
 2. Dobeš P, Lokaj A,Vavrušová K. Stiffness and Deformation Analysis of Cross-Laminated Timber (CLT) Panels Made of Nordic Spruce Based on Experimental Testing, Analytical Calculation and Numerical Modeling. Buildings. 2023; https://doi. org/10.3390/buildings13010200.
 3. Svortevik VJ, Engevik MB, Kraniotis D. Use of cross laminated timber (CLT) in industrial buildings in Nordic climate – A case study. IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. 2020, 410, 012082.
 4. Van De Kuilen JWG, CeccottiA, Xia Z, HeM. Very tall wooden buildings with cross laminated timber. Procedia Eng. 2011, 14, 1621 – 1628.
 5. Brandner RJ, Flatscher G, Ringhofer A, Schickhofer G. Thiel, Cross laminated timber (CLT): Overview and development. Eur. J. Wood Prod. 2016, 74, 331 – 351.
 6. Luyue Yan, Yi Li, Wen-Shao Chang, Haoyu Huang. Seismic control of cross laminated timber (CLT) structure with shape memory alloy-based semi-active tuned mass damper (SMA-STMD). Structures. 2023; https://doi.org/10.1016/j. istruc.2023.105093.
 7.  Woodsolutions. Forte Living. 2023;Available from: https://www.woodsolutions.com.au/casestudies/ forte-living.
 8. United Nations. Circularity concepts in wood construction ed. C.o. F.a.t.F. Industry. 2022, Geneva: United Nations.
 9. EAD 130005-00-0304 solid wood slab element to be used as a structural element in buildings, March 2015.
 10.  Kamionka L, Wdowiak-Postulak A, Hajdenrajch A. Nowoczesne budownictwo drewniane w technologii CLT na przykładzie budynku Bioklimatycznej Jednostki Modularnej. Materiały Budowlane. 2022, 3 (595):
 11.  Niezabitowska E, Masły D. Ocena jakości środowiska zabudowanego i znaczenie dla rozwoju koncepcji budynku zrównoważonego, Gliwice. 2007.
 12. Giesekam J. Reducing carbon in construction: awhole life approach.April 2018.Leeds:CIE-MAP.
 13.  Jae-Won Oh, Keum-Sung Park, Hyeon Soo Kim, Ik Kim, Sung-jun Pamg, Kyung-San Ahn, Jung-Kwon Oh. Comparative CO2 emissions of concrete and timberslabswith equivalent structural performance. Energy and Buildings. Volume 281.2023.
 14.  Baranowski A. Projektowanie zrównoważone w architekturze, Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. 1998.
 15.  Stawicka-Wałkowska M. Budownictwo przyjazne środowisku naturalnemu w aspekcie strategii zrównoważonego rozwoju. Sekcja Fizyki Budowli, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Łódź. 2011.
 16. Panek A. E-Audytmetoda oceny oddziaływania na środowisko obiektów budowlanych, Warszawa 2002.
 17.  Schneider-Skalską G. Zrównoważone środowisko mieszkaniowe. Społeczne – oszczędne – piękne, Kraków. 2012.
 18.  Jagiełło-Kowalczyk M. Dom zrównoważony – energooszczędny–ekologiczny–trwały.Kraków.2019.
 19.  Horn P. Zrównoważony rozwój w procesie kształtowania współczesnego osiedla. Idee, przykłady, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej. 2019.
 20. Augustyn A. Zrównoważony rozwój miast w świetle idei Smart City. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020.
 21.  Browinind WD, Barnett DL. A primer on Sustainable Building, 1995.
 22.  Anink D. Handbook of Sustainable Building. 1996.
 23.  Bennets H, Redford A, Bennets H. Understanding Sustainable Architecture. 2004,
 24.  Bott G, Grassl S, Anders Bott H, Grassl G, Anders S. Sustainable Urban Planig. Vibrant Neighbourhoods- Smart City-Resilience.Detail 2019.
 25.  Zirui Huang, Lingyun Jiang, Chun Ni and Zhongfan Chen. The appropriacy of the analytical models for calculating the shear capacity of crosslaminated timber (CLT) under out-of-plane bending. Journal ofWood Science (2023) 69:14, https://doi.org/10.1186/s10086-023-02089-y.
 26.  Poński M, Paluszyński J. Wymiarowanie elementów zginanych wykonanych z drewna klejonego krzyżowo (CLT) w ujęciu PN-EN 1995-1-1.Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, Vol. 7 Nr 2, 2018. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 27. PN-EN 1995-1-1. Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne dotyczące budynków.
 28.  Dmitruk M. Zastosowanie drewna klejonego w konstrukcji budynków wysokościowych, na przykładzie realizacji z krajów zachodnich. TEKA 2020, Nr 2 Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. https://orcid. org/0000-0002-6368-4206.
 29.  Cornwall W. Would you live in a wooden skyscraper. Science. 2016. https://www. sciencemag. org/news/2016/09/would-you-live-wooden- -skyscraper stan na dzień 27.03.2020.
 30.  Kamionka L. Multi-criteria assessment methods and their impact on the ecologicalquality of the built environment/Metody wielokryterialnej oceny i ich wpływ na jakość ekologiczną przestrzeni zabudowanej. Urbanism and Architecture Files of Polish Academy of Sciences Krakow branch, tom/volume LI 2023. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. Oddział PAN w Krakowie.
 31. Wdowiak-Postulak A, Świt G, Dziedzic-Jagocka I. Application of Composite Bars in Wooden, Full-Scale, Innovative Engineering Products – Experimental and Numerical Study. Materials. 2024; 17 (3), 730; https://doi.org/10.3390/ma- 17030730.
 32.  Wdowiak-Postulak A. Numerical, theoretical and experimentalmodels of the static performance of timber beams reinforced with steel, basalt and glass pre-stressed bars. Composite Structures. 2023; Vol. 305, 116479; https://doi.org/10.1016/j. compstruct. 2022.116479.
 33. Wdowiak-Postulak A. Basalt Fibre Reinforcement of Bent Heterogeneous Glued Laminated Beams. Materials. 2021; 14 (1), 51; https://doi. org/10.3390/ma14010051.
dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka, prof. ndzw., Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0003-4290-0309
dr inż. Agnieszka Wdowiak-Postulak, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0003-0022-8534
dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk, prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0002-6904-7304
dr inż. Beata Ordon-Beska, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-2236-6065

dr inż. Agnieszka Wdowiak-Postulak, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0003-0022-8534

awdowiak@tu.kielce.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2024.03.09

Article in PDF file