Air quality in a Modern Education Center


openaccess, Vol. 619 (3) 2024 / wtorek, 26 marca, 2024

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2024.03.08

Gładyszewska-Fiedoruk Katarzyna, Gajewski Andrzej, Wichowski Piotr. 2024. Air quality in a Modern Education Center. Volume 619. Issue 3. Pages 36-40. Article in PDF file

Accepted for publication: 26.02.2024 r.

The measurements were done in a modern newly- -constructed building. IAQ measurements were done at different height in the main hall; their main goal was determining the profiles of temperature, relative humidity, and CO2 concentration along the vertical cross section, and then the comparison of these values with the allowable values ranges. CO2 concentration is in accordance with applicable standards; its maximum is 735 ppm at the lower part of the hall.At the same part it was alsomeasured the maximal relative humidity of 28.6% which is lower than the value recommended by the standards. There were made simulative calculations how an applied recirculation, on the assumption that CO2 concentration does not exceed 1000 ppm in the people’s residence zone, increased the relative humidity. There is recommended humidifying the hall locally or supplied air in an air handler.
 1. PN-EN 16798-1:2019-06 Charakterystyka energetyczna budynków – Wentylacja budynków – Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, ośw. Polska, 2019, p. 74. [Online]. Available: https://sklep.pkn.pl/pn-en- -16798-1-2019-06p.html.
 2. ECA (European Collaborative Action), „Indoor Air Quality & Its Impact on Man – Report No. 11 – Guidelines forVentilation Requirements in Buildings,” 1992.
 3. Schwartz SE, Warneck P. Units for use in atmospheric chemistry (IUPAC Recommendations 1995). Pure Appl. Chem. 1995; DOI: 10.1351/pac199567081377.
 4. Piasecki M, Kostryko K. Określanie wskaźnika IEQ jakości środowiska wewnętrznego budynku. Determination of the quality of the internal environment of the building IEQ. Materiały Budowlane. 2016; DOI: 10.15199/33.2016.12.10.
 5. Wójcik R, Skotnicka-Siepsiak A, Kosiński P. Wpływ wentylacji na wilgotność hali basenowej – eksperymentalna weryfikacja modelu numerycznego. Materiały Budowlane. 2016; DOI: 10.15199/33.2016.03.03.
 6. Mijakowski M. Wymiana pary wodnej pomiędzy materiałami budowlanymi a powietrzem w pomieszczeniu. Materiały Budowlane. 2019; DOI: 10.15199/33.2019.01.05.
 7. Fanger PO, Lauridsen J, Bluyssen P, Clausen G. Air pollution sources in offices and assembly halls, quantified by the olf unit. Energy Build. 1988; DOI: 10.1016/0378-7788 (88) 90052-7.
 8. Fanger PO. Fundamentals of thermal comfort. Adv. Sol. Energy Technol. 1988; DOI: 10.1016/B978-0-08-034315-0.50562-0.
 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 2022.
 10. Bromberek Z. Komfort wewnątrz budynków pasywnych. User’s comfort in passive buildings. Materiały Budowlane. 2017; DOI: 10.15199/33.2017.01.13.
 11.  Kroner W, Jakubowska P, Noszczyk P. Ochrona pomieszczeń przed przegrzewaniem w okresie letnim w aspekcie komfortu termicznego. Materiały Budowlane. 2019; DOI: 10.15199/33.2019.09.03.
 12.  Dybiński O, Mijakowski M. Problemy związane z utrzymaniem komfortu w dużych halach przemysłowych w okresie letnim. Thermal comfort in huge production halls during summer. Materiały Budowlane. 2016; DOI: 10.15199/33.2016.01.13.
 13.  Gładyszewska-Fiedoruk K. Analysis of stack ventilation system effectiveness in an average kindergarten in north-eastern Poland. Energy Build. 2011; DOI: 10.1016/j.enbuild.2011.06.001.
 14.  Gładyszewska-Fiedoruk K. Analiza stanu środowiska wewnętrznego w wybranych przedszkolach ze szczególnym uwzględnieniem dwutlenku węgla. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. 2010; vol. R. 41, nr 2: 28 –3 0.
 15.  Gładyszewska-Fiedoruk K, Gajewski A. Effect of wind on stack ventilation performance. Energy Build. 2012; vol. 51, pp. 242 – 247; DOI: 10.1016/j enbuild. 2012.05.007.
 16.  PN-EN 16798-3:2017-09 Charakterystyka energetyczna budynków –Wentylacja budynków – Część 3:Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń (Moduł M5-1, M5-4). Polska, 2017, p. 57. Accessed: Sep. 28, 2023. [Online]. Available: https://sklep.pkn.pl/pn-en-16798-3-2017-09e.html.
 17.  Recknagel H, Sprenger E, Schramek E-R. Kompendium ogrzewnictwa i klimatyzacji: łącznie z zagadnieniami przygotowania ciepłej wody i techniki chłodniczej, Wydanie 3, poprawione. Wrocław: Omni Scala, 2008.
 18.  Ferencowicz J. Wentylacja i klimatyzacja, Wydanie 2 poprawione. Warszawa: „Arkady,” 1964.
 19.  Lozinsky CH, Touchie MF. Size matters (at least for interior air flow pathways): The indoor air quality and energy implications of compartmentalization in multi-unit residential buildings. Build. Environ., vol. Journal Pr. 2024; DOI: 10.1016/j.buildenv.2024.111275.
dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-8515-218X
dr hab. inż. Andrzej Gajewski, Politechnika Białostocka,Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0002-2930-4425
dr inż. Piotr Wichowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-9852-7884

dr hab. inż. Andrzej Gajewski, Politechnika Białostocka,Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0002-2930-4425

 a.gajewski@pb.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2024.03.08

Article in PDF file