Risks and failure of reinforced concrete construction in the last period


Vol. 549 (5) 2018 / piątek, 11 stycznia, 2019

(InPolish)

L. Runkiewicz

DOI: 10.15199/33.2018.05.20

Volume 549: Issue 5
Pages 64-67
Accepted for publication: 28.03.2018 r..

The paper presents rules for assessing the safety and durability of the reinforcement concrete structures, damage analysis and failure that had place in the year 2016 in Poland and origin of these phenomena. Keywords: assessing of safety; risk of failure; building damage; technical reasons.
  1. Błaszczyński Tomasz, Aldona Łowińska-Kluge. 2012. Prognoza trwałości obiektu budowlanego na przykładzie.Artykuł w pracy zbiorowej pod redakcją T. Błaszczyńskiego pt.: „Trwałość budynków i budowli”.Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław.
  2. Hoła Jerzy, Krzysztof Schabowicz. 2015. Diagnostyka obiektów budownictwa ogólnego. XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Szczyrk.
  3. Kaszyńska Maria, Szymon Skibicki. 2017. Awarie i katastrofy jako źródło innowacyjnych rozwiązań w budownictwie. Materiały 63 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica.
  4. Młynarek Zbigniew. 2009. Podłoże gruntowe a awaria budowlana. XXIV Konferencja Naukowo- Techniczna Awarie Budowlane, Szczecin – Międzyzdroje.
  5. Runkiewicz Leonard. Raporty ITB o zagrożeniach, awariach i katastrofach budowlanych od 1962 r. (Temat NK-45) Biblioteka ITB.
  6. Runkiewicz Leonard, Paweł Lewiński. 2015. „Diagnostyka i monitorowanie częściowo sprężonego silosu do magazynowania klinkieru”. Materiały Budowlane 517 (9): 82 ÷ 83. DOI: 10.15199/33.2015.09.30.
  7. Runkiewicz Leonard, Jan Sieczkowski. 2016. Wnioski techniczne wynikające z zagrożeń, awarii i katastrof dla rzeczoznawców budowlanych. Materiały XIV Konferencji Naukowo-Technicznej pt „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”. Kielce Cedzyna.
  8. Szer Jacek. 2018. Katastrofy budowlane. Warszawa. PWN.
  9. Thomas H.McKaig. 1968. Katastrofy i awarie budowlane. Przykłady z budownictwa amerykańskiego w latach 1890 – 1960.Warszawa. Arkady.
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Jan Sieczkowski, Instytut Techniki Budowlanej

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Jan Sieczkowski, Instytut Techniki Budowlanej

DOI: 10.15199/33.2018.05.20

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.05.20