Anchoring of PBO-FRCM composite fabric


Vol. 549 (5) 2018 / piątek, 11 stycznia, 2019

(InPolish)

T. Trapko,
M. Musiał,
D. Marcinczak,
F. Grzymski,
K. Rogalski

DOI: 10.15199/33.2018.05.21

Volume 549: Issue 5
Pages 69-71
Accepted for publication: 05.02.2018 r.

In the paper the PBO-FRCM composites used as a successfulmethod of reinforced concrete structures strengthening are presented. Current research concerning strengthening failure modes are shown. Additionally, the possibility of applying PBO fabric anchoring leading to strengthening efficiency increase is discussed. Finally, the prospects for future research on PBOFRCM fabric anchoring are given. Keywords: PBO; FRCM; anchoring; strengthening; composite.
 1. Awani Oluwafunmilayo, Tamer El-Maaddawy, Najif Ismail. 2017. „Fabric-reinforced cementitious matrix: A promising strengthening technique for concrete structures”. Construction and Building Materials 132: 94 – 111.
 2. Carozzi Francesca Giulia, Carlo Poggi. 2015. „Mechanical properties and debonding strength of Fabric Reinforced CementitiousMatrix (FRCM) systems for masonry strengthening”. Composites: Part B 70: 215 – 230.
 3. D’Ambrisia Angelo, Luciano Feo, Francesco Focacci. 2013. „Experimental analysis on bond between PBO-FRCM strengthening materials and concrete”. Composites: Part B 44: 524 – 532.
 4. D’Antino Tommaso, Christian Carloni, Lesley Sneed, Carlo Pellegrino. 2014. „Matrix-fiber bond behavior in PBO FRCM composites: A fracture mechanics approach”. Engineering Fracture Mechanics 117: 94 – 111.
 5. Kamiński Mieczysław, Tomasz Trapko, Czesław Bywalski. 2006. „Wzmacnianie konstrukcji żelbetowej przez konstrukcję żelbetową”.Materiały XXIO gólnopolskiej Konferencji „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji”: 95 – 108.
 6. Loreto Giovanni, Saman Babaeidaarabad, Lorenzo Leardini L.,Antonio Nanni. 2015. „RC beams shear-strengthenedwith fabric-reinforced-cementitious-matrix (FRCM) composite”. International Journal of Advanced Structural Engineering 7 (4): 341 – 352.
 7. Ombres Luciano. 2015. „Analysis of the bond between Fabric Reinforced Cementitious Mortar (FRCM) strengthening systems and concrete”. Composites: Part B 69: 418 – 426.
 8. Ombres Luciano. 2015. „Structural performances of reinforced concrete beams strengthened in shear with a cement based fiber composite material”. Composite Structures 122: 316 – 329.
 9. Ruredil, X Mesh Gold Data Sheet, Ruredil SPA, Milan, Italy, 2009.
 10. Trapko Tomasz. 2010. „Wpływ temperatury na trwałość i skuteczność wzmocnienia betonu kompozytami CFRP”. Inżynieria i Budownictwo 66 (10): 561 – 564.
 11. Trapko Tomasz, Michał Musiał. 2017. „PBO mesh mobilization via different ways of anchoring PBO-FRCM reinforcements”. Composites: Part B 118: 67 – 74.
 12.  Trapko Tomasz, Dorota Urbańska, Mieczysław Kamiński. 2015. „Shear strengthening of reinforced concrete beamswith PBO-FRCMcomposites”. Composites: Part B-Eng. 80: 63 – 72.
 13. UrbańskaDorota,TomaszTrapko. 2016. „Włókna PBOjakowzmocnienie belek żelbetowych”.MateriałyBudowlane531 (11): 92 – 93.DOI: 10.15199/33.2016.11.38.
 14. Urbańska Dorota, Tomasz Trapko. 2017. „Porównanie wyników badań i obliczeń nośności belek żelbetowych wzmocnionych na ścinanie kompozytami FRCM”.Materiały Budowlane 538 (6): 36 – 37. DOI: 10.15199/33.2017.06.10.
dr hab. inż. Tomasz Trapko, prof. PWr, dr inż. Michał Musiał, mgr inż. Dorota Marcinczak, mgr inż. Filip Grzymski, inż. Kamil Rogalski, PolitechnikaWrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego iWodnego
dr hab. inż. Tomasz Trapko, Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.05.21