Rheological properties of normal strength steel and high strength steel in case of fire


Vol. 525 (5) 2016 / wtorek, 12 marca, 2019

(InPolish)

K. Pawłowski,
R. Świerzko,
A. Włóka

DOI: 10.15199/33.2016.05.50

Volume 525: Issue 5
Pages 105-106
Accepted for publication: 12.03.2016 r.

The article presents the results of investigation of construction steel grade S235, S355 and also steel which is used to produce bolts grade 8.8. Presented results, especially short-term creep, are intended for further analysis of durability of the preloaded end plate bolted joints loaded by increased temperature. Investigation of this phenomena is very important due to safety of the structure, where rheology of steel loaded by increase temperature can cause unseal that type of bolted connections. The second aspect of the investigation, was the influence of the shortterm creep of the elements in the connection on the overall stiffness of connection elements. Keywords: creep in increased temperature, construction steel, endplate preloaded bolted connection.
  1. Bielajew N. M. 1956. Wytrzymałość materiałów. Warszawa. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
  2. Rykaluk Kazimierz, Eugeniusz Hotała. 2000. „Pełzanie śrub w połączeniach kołnierzowych rurociągów energetycznych.” Problemy eksploatacji, remontów i wznoszenia budowlanych obiektów energetycznych. II Konferencja Naukowo- Techniczna: 191 – 198. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
  3. Włóka Agata, Kamil Pawłowski, Robert Świerzko. 2016. „Analysis of construction steel creep at fire temperatures”. 7th International Conference on Safety and Durability of Structures. Portugalia.
  4. Wyrzykowski Jerzy W., Edward Pleszakow, Jan Sieniawski. 1999. Odkształcanie i pękanie metali. Warszawa. Wydawnictwa Naukowo- -Techniczne.
dr inż. Kamil Pawłowski Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji dr inż. Robert Świerzko Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji mgr inż. Agata Włóka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

dr inż. Kamil Pawłowski Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

kamil.pawlowski@up.wroc.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.50