Numerical analysis of the influence of contact rails on the local value of compressive stresses in the webs of steel crane beams


Vol. 525 (5) 2016 / wtorek, 12 marca, 2019

(InPolish)

K. Marcinczak,
S. Rowiński

DOI: 10.15199/33.2016.05.49

Volume 525: Issue 5
Pages 103-104
Accepted for publication: 10.03.2016 r.

The paper presents the influence of applied contact crane rails on the value of local compressive stresses in the web. Numerical analysiswere comparedwith the value of local stresses in situation where the crane wheel is moving on the continuous rail. Keywords: steel structure, crane beam, numerical analysis.
  1. AbaqusOnlineDocumentation: Version 6.14.
  2. Kurzawa Zdzisław. 2012. Stalowe konstrukcje prętowe. Część I. Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Poznań. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
  3. Matysiak Antoni. 1994. Budownictwo stalowe. Belki podsuwnicowe. Estakady.Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.
  5. PN-EN 1993-6:2009 – Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych, cz. 6 – Konstrukcje wsporcze dźwignic.
  6. Rykaluk Kazimierz, Eugeniusz Hotała. 2014. „Inicjowanie pęknięć zmęczeniowych w blachownicowych belkach podsuwnicowych”. Materiały Budowlane 501(5): 84 ÷ 86.
  7. Żmuda Jan. 2013.Konstrukcje wsporcze dźwignic. Warszawa.Wydawnictwo Naukowe PWN.
mgr inż. Krzysztof Marcinczak Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego dr inż. Sławomir Rowiński Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

mgr inż. Krzysztof Marcinczak Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

krzysztof.marcinczak@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.49