Revitalization of urban area: theory and practice


Vol. 525 (5) 2016 / wtorek, 12 marca, 2019

(InPolish)

Z. Paszkowski,
L. Czarnecki

DOI: 10.15199/33.2016.05.60

Volume 525: Issue 5
Pages 138-140
Accepted for publication: 19.04.2016 r.

Revitalization as scientific and urban planner issue has been defined. Conceptual differences between renovation and revitalization has been stated. Some examples of revitalization executed in Poland has been presented. Keywords: revitalization, renovation, theory and practice of revitalization.
  1. Ustawa z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015, poz. 1777).
  2. Jadach-Sepioło A., K. Czenczek. http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/Rewitalizacja/Documents/ zal_1_do_testu_reg21112014.pdf
  3. Wołoszyn M. A., Projektowanie rewitalizacji zabudowy czynszowej z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych: na wybranych przykładach śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej z XIX i początku XX wieku, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2005.
  4. Pęchorzewski D., Rewitalizacja przestrzeni miejskiej. Od teorii do praktyki. Studium przypadku miasta Szczecin. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
  5. CunninghamS.,Adaptive Renewal. Path to Resilient Prosperity. Boosting health, wealth & happiness in a climate of uncertainty. A Guide for Governments, Foundations & Universities, 2015 http://www.stormcunningham.com/adaptive-renewal/.
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury

zbigniew.paszkowski@gmail.com

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.60