Revitalization of the Bailey bridge on Ner River in the village of Sobótka


Vol. 532 (12) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

M. Gorączko,
J. Sobczak-Piąstka

DOI: 10.15199/33.2016.12.25

Volume 532: Issue 12
Pages 82-83
Accepted for publication: 16.10.2016

The article focuses on a single-span Bailey bridge located in village of Sobótka, near Dąbie nad Nerem, Wielkopolska Voivodship, built by Polish Army, using WWII components, over Ner River in the beginning of 1980s. Meant initially asmerely a temporary crossing, in period of July-October 2016 the bridge underwent a major renovation, which managed to halt the deterioration process and further extended its lifespan. Already at this point, this object may be considered to be a valuable heritage of engineering thought.

Keywords: portable military bridges, Bailey bridge, history of bridge engineering, bridge renovation.
 1. Begbie Denys, Gwilyn Roberts. 2014. Bridging in the Second World War: an imperative to victory. Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Engineering History and Heritage: 167, 111 – 121.
 2. Białobrzeski Tadeusz. 1978. Mosty składane. Warszawa.WKL.
 3. Caddick-Adams Peter. 2014.MonteCassino.Piekło dziesięciu armii. Kraków. Znak Horyzont: 111.
 4. Joiner John Herbert. 2011. The story of the Bailey bridge. Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Engineering History and Heritage, 164, 2, 65 – 72.
 5. Palicki Roman, Błażej Golec, Michał Wołoszyński. 2015. Inwentaryzacja wraz z oceną techniczną mostu w ciągu drogi gminnej nr 496525P na rzece Ner w miejscowości Sobótka. Poznań. Biuro Projektów Budownictwa RBM sp. j.
 6. Rymsza Janusz. 2005. Mosty składane. Projektowanie, budowa i eksploatacja. Warszawa. WAT.
 7. Szelka Janusz, Krzysztof Hołownia. 2009. Wykorzystanie konstrukcji składanych w budownictwie mostowym. Kielce. Materiały 55 Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB: 571 – 580.
 8. Thierry John A. 1946. „The Bailey Bridge”. The Military Engineer, XXXVIII, 245, 96 – 102.
 9. www. dabie.nowoczesnagmina.pl.
 • dr Marcin Gorączko Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska
 • dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska

dr Marcin Gorączko

gorgon@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

http://http;//doi.org/10.15199/33.2016.12.25