Revitalization of historical truss constructions on the example of a reinforced concrete overpass from 1911


Vol. 549 (5) 2018 / piątek, 11 stycznia, 2019

(InPolish)

D. Bajno,
A. Grzybowska,
R. Tews

DOI: 10.15199/33.2018.05.08

Volume 549: Issue 5
Pages 22-24
Accepted for publication: 14.03.2018 r.

The article presents the stone transport gallery construction in Opole. The unsatisfactory technical condition of the object determined the need to execute a design of construction repair project, which was later implemented. The aim of this study is to present the characteristics of the object requiring urgent revitalization and the assumptions of the historic repair project, a reinforced concrete truss structure. Keywords: renovation; revitalization; reinforced concrete; truss.
  1. Bajno Dariusz. 2007. Ekspertyza stanu technicznego i projekt wzmocnienia estakady taśmy kamienia Cementowni „ODRA” S.A. w Opolu. Opole.
  2. Baranowski Wacław. 2000. Zużycie obiektów budowlanych. WydawnictwoWarszawskiego Centrum PostępuTechniczno-OrganizacyjnegoBudownictwa. Ośrodek SzkoleniaWACETOB sp. z o.o. Warszawa.
  3. Grzyl Beata. 2008.Kosztorysowanie robót budowlanych. Warszawa.Wydawnictwo Verlag Dashofer.
  4. Kucharska-Stasiak Ewa. 1995. „Metody pomiaru zużycia obiektów budowlanych”. Materiały Budowlane 270 (2): 29 – 38.
  5. Mitzel Adam,Wiesław Stachurski, Jan Suwalski. 1982. Awarie konstrukcji betonowych i murowych. Warszawa.Wydawnictwo Arkady.
  6. Substyk Michał. 2012. Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych. Warszawa. Wydawnictwo ODDK.
  7. Urban Tadeusz. 2015. Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi. Warszawa. Wydawnictwo PWN.
  8. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. UTP, mgr inż. Agnieszka Grzybowska, dr inż. Rafał Tews, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Agnieszka Grzybowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

grzybowska.utp@gmail.com

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.05.08