Geotechnical aspects of foundation of the many-tiered building on the expansive clay soils


Vol. 549 (5) 2018 / piątek, 11 stycznia, 2019

(InPolish)

Ł. Kumor,
M. Kumor

DOI: 10.15199/33.2018.05.09

Volume 549: Issue 5
Pages 25-28
Accepted for publication: 06.03.2018 r.

Themany-tiered building is located on the low terrace, directly next to the erosive bank of the river [1, 4, 7]. The geotechnical recognition indicated complex ground conditions. The subsoil included expansiveness clays and the anisotropic layers and silty laminas with sub artesian water. The geotechnical model of the subsoil was determined, assuming shallow foundation of the building on foundation plate in the layer of clay, at the depth of 4,6 m below surface level. Geotechnical analysis presented no typical properties of expansive clay from subsoil, near of low terrace, directly next to the erosive bank of the river [3, 9]. Keywords: foundation on expansive clays; bank erosion; geotechnical recognition.
  1. Geolit s.c. 2013. Dokumentacja geologiczno--inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla projektu i budowy budynku biurowo-usługowego.
  2. Gwizdała Kazimierz,Łukasz Kumor,Maciej Kumor. 2009. „Wybrane problemy wykonawstwa pali w złożonych warunkach geotechnicznych podłoża ekspansywnego tarasu niskiego rzeki Brdy w Bydgoszczy”. XV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej. Bydgoszcz.
  3. Kumor Maciej Kordian. 2016. Iły ekspansywne podłoża budowlanego Bydgoszczy. Wybrane problemy geotechniczne (monografia). Bydgoszcz. Wydawnictwo UTP.
  4. Kumor Maciej Kordian, Łukasz Kumor, Jan Lorkowski. 2015. Ekspertyza geotechniczna w sprawie posadowienia w iłach ekspansywnych obiektu wielokondygnacyjnego. PIG Bydgoszcz.
  5. Kumor Maciej Kordian, Łukasz Kumor, Zbigniew Młynarek. 2017. „Aspekty posadowienia budynku wielokondygnacyjnego w iłach ekspansywnych”. XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”. Szczecin-Międzyzdroje.
  6. Mayne Paul. 2006. „In-situ test calibration for evaluating soil parameters. In-situ testing”. Singapore Workshop: 1 – 56.
  7. Młynarek Zbigniew. 2014. Badania geotechniczne uzupełniające. HEBO-Poznań Sp. z o.o.
  8. Młynarek Zbigniew, Sławomir Gogolik, Guy Sanglerat. 2013. „Interrelationship between deformation moduli from CPTU and SDMT tests for overconsolidated soils”. Proc. of 18th ICSMGE. Paris: 583 – 586.
  9. Niedzielski Adam, Maciej Kumor. 2009. „Geotechniczne problemy posadowień na gruntach ekspansywnych w Polsce”. XV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej. Bydgoszcz.
dr inż. Łukasz A. Kumor, prof. dr hab. inż. Maciej K. Kumor, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska

prof. dr hab. inż. Maciej K. Kumor, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska

maciej.kumor@engeo.com.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.05.09