Research of cement base reinforcing with selected concrete curing agents


Vol. 541 (9) 2017 / poniedziałek, 29 października, 2018

(in Polish)

B. Stawiski

DOI: 10.15199/33.2017.09.03

Volume 541; Issue 9
Pages 12-14

Accepted for publication: 03.08.2017 r.

Possible level of poor cement floor underlays strengthening was investigated. Two silicate curing agents (based on lithium silicate and sodium silicate) were selected. One based on small molecular acrylic copolymers and one had undisclosed composition. All these agents are recommended for curing and sealing concrete. 30 to 99% enhancement effect was obtained. The top layer can be reinforced even over 100%. However, when it is weak and dusty, with a strength of eg 2 MPa, the reinforcement by 100% is insufficient. It is advisable to carry out pre-test and post-test checks.
Keywords: underlay for floor, strength, reinforcement.
  1. Brandt Andrzej M., Janusz Kasperkiewicz (red.). 2003. Metody diagnozowania betonów i betonów wysokowartościowych na podstawie badań strukturalnych. Warszawa. IPPT PAN.
  2. Jasiczak Józef, Paweł Szymański. 2006. „Technologia i wykonanie posadzek betonowych w aspekcie skurczu i pielęgnacji betonu”. Materiały Budowlane 409(9): 16 – 19.
  3. Poniatowski Stanisław (red.). 1990. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Budownictwo Ogólne t. I. Warszawa. Arkady.
  4. Rajczakowska Magdalena, Bohdan Stawiski. 2015. „Badania wytrzymałości kompozytu cementowego w podkładach podłogowych wykonanych z suchych zapraw”. Materiały Budowlane 519 (11): 111 – 112. DOI: 10.15199/33.2015.11.34.
  5. Stawiski Bohdan. 2009. „Ultradźwiękowe badania betonów i zapraw głowicami punktowymi”. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Monografie nr 39.
  6. Stawiski Bohdan. 2011. „Ultradźwiękowe badania wytrzymałości podkładów pod posadzki, formowanych z suchych mieszanek cementowych”. 40 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Warszawa. Zeszyty Problemowe. Badania Nieiszczące nr 16: 1 – 7.
  7. Ujma Adam (red.). 2006. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Warszawa. Verlag Dashofer.
Bohdan Stawiski, Ph. D. Eng., Associate Professor - University of Zielona Góra, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering

Bohdan Stawiski, Ph. D. Eng.

stawiski@op.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.09.03