Floor concrete mix – requirements and responsibility for quality according to PN-EN 206


Vol. 541 (9) 2017 / poniedziałek, 29 października, 2018

(in Polish)

S. Świątek-Żołyńska,
T. Piotrowski

DOI: 10.15199/33.2017.09.01

Volume 541; Issue 9
Pages 3-6

Accepted for publication: 04.08.2017 r.

The aim of the paper is to present the characterisation of ready-mixed concrete used for floor construction. Concrete requirements stated by the PN-EN 206 and PN-EN 13813 and PN-EN 197-1 standards and own experience have been taken into consideration. Characteristics of floor concrete mix and required properties are presented. The type of cements and aggregates used for this type of concrete are also specified. Attention has also been paid to the issue of fiber reinforcement which is more often used in the concrete floors.
Keywords: specification of ready-mixed concrete, designed concrete, prescribed concrete, fiber reinforced concrete.
 1. Astra Technologie Betonu Sp. z o.o. Karta techniczna i deklaracja właściwości MK 40 oraz Z 50.
 2. Bautech Sp. z o.o. Badania betonu zbrojonego włóknami stalowymi Baumix 60 oraz włóknami polimerowymi Baumex.
 3. Bautech Sp. z o.o. Karta techniczna i deklaracja właściwości użytkowych Extratop Enduro oraz Bautech Formula.
 4. Bissonnette Benoit, Luc Courard, Andrzej Garbacz. 2017. Concrete Surface Engineering. CRC Press.
 5. Czarnecki Lech, Peter H. Emmons. 2002. Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych. Kraków. Polski Cement.
 6. Güneyisi Erhan, Mehmet Gesoglu, Kasin Mermerdas. 2007. „Improving strength, drying shrinkage, and pore structure of concrete using metakaolin”. Materials and Structures 41 (5): 937 – 949. DOI: 10.1617/s11527-007-9296-z.
 7. Jackiewicz-Rek Wioletta, Tomasz Piotrowski, Alain Jeanpierre, Luc Courard. 2016. „Determining the reactivity of concrete aggregates for Nuclear Power Plant concrete structures”. Materiały Budowlane 529 (9): 98 – 101. DOI: 10.15199/33.2016.09.37.
 8. Jiping Bai, Stan Wild, Albinas Gailius. 2004. „Accelerating early strength development of concrete using metakaolin as an admixture”. Materials Science 10 (4): 338 – 344.
 9. Kukielska Danuta, Stefan Góralczyk. 2015. „Reaktywność alkaliczna kruszyw”. Mining Science 22 (1): 101 – 110.
 10. Piotrowski Tomasz, Maciej Maślakowski. 2016. „Wymagania dotyczące betonu do specjalnych robót geotechnicznych zgodnie z PN-EN 206: 2014”. Materiały Budowlane 522 (2): 2 – 4. DOI: 10.15199 /33.2016.02.01.
 11. Piotrowski Tomasz, Wioletta Jackiewicz-Rek, Piotr Prochoń, Luc Courard,Alain Jeanpierre. 2016. „Special requirements for freeze-thaw resistance of concrete in PWR nuclear civilworkss”. Materiały Budowlane 529 (9): 93 – 96. DOI: 10.15199/33.2016.09.36.
 12. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 433/2010. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
Sylwia Świątek-Żołyńska, MSc. Eng. - BAUTECH Sp. z o.o.

Tomasz Piotrowski, Ph. D. Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Tomasz Piotrowski, Ph. D. Eng.

t.piotrowski@il.pw.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.09.01