Research and evaluation of fire spreading throught skylights


Vol. 527 (7) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Bartłomiej K. Papis

DOI: 10.15199/33.2016.07.09

Volume 527; Issue 7
Pages 30-31

Accepted for publication: 01.06.2016 r.

The article discusses about the safety fire building roofs newly designed and existing with mounted in their design roof lights, skylights, and the roof smoke ventilators. Themethods of testing and evaluation of fire safety roofs of such elements and the requirements to be met.

Keywords: roof lights, skylights, and the roof smoke ventilators, roofs, reaction to fire, spreading fire, fire safety.
  1. PN-EN13501-5 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
  2. PN-EN 14963:2006 Pokrycia dachowe – Podnoszone ciągłe naświetla z tworzywa – Klasyfikacja, wymagania i metody badań.
  3. PN-EN 1873+A1:2016 Prefabrykowane akcesoria dachowe – Pojedyncze świetliki dachowe z tworzywa sztucznego – Specyfikacja wyrobu i metody badań.
  4. PN-ENV 1187 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
  5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002, poz. 690).
Bartłomiej Krzysztof Papis, Ph. D., Eng. - Building Research Institute, Department of Fire Research

Bartłomiej Papis, Ph. D., Eng.

b.papis@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.07.09