Requirement of the use of natural resources is sustainable – addressed to the concrete repair and protection


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

L. Czarnecki

DOI: 10.15199/33.2016.11.61

Volume 531: Issue 11
Pages 140-142
Accepted for publication: 06.10.2016 r.

A concrete repair should have returned usability state and prolong a durability of the given construction, but not only. The repaired construction should characterized higher level of sustainability aswell.Moreover the repair process by itself should be adequate to the definition of a sustainable repair. There is a necessity to elaborate criteria of repair process selection according to the minimum energy and material mass consumption as well as minimal ecological impact.

Keywords: construction concrete repair, protection,maintenance, sustainability, selection criteria.
 1. Czarnecki Lech, Marek Kaproń. 2010. „Sustainable Construction as a ResearchArea”. International Journal of the Society of Materials Engineering for Resources 17 (2): 99 – 106.
 2. Czarnecki Lech, Wiesław Kurdowski, S. Mindess. 2008. Future Development in Concrete [w:] Developments in the Formulation and Reinforcement of Concrete. Londyn.Woodhead Publishing. s. 270–284.
 3. Czarnecki Lech, Paweł Łukowski, Andrzej Garbacz. 2016.Ochronainaprawakonstrukcji zbetonu.Komentarz do PN-EN 1504.Warszawa. PWN (w druku).
 4. Czarnecki Lech, Zbigniew Paszkowski. 2016. „Naprawa, utrzymanie i rewitalizacja jako czynniki kształtujące zrównoważone budownictwo”.Materiały Budowlane 525 (5): 126 – 129.
 5. Czarnecki Lech, Zbigniew Paszkowski. 2016. „Rewitalizacja obszarówmiejskich”.Materiały Budowlane 525 (5): 138 – 140.
 6. Goodwin F., Concrete Repair: the Ultimate Sustainability, http://www.sspc.org/media/documents/ tech/feb_tech_12. pdf (dostęp 17.07.2016 r.).
 7. Lepech D.M.,M. Geiker, H. Stang. 2014. „Probabilistic design andmanagement of environmentally sustainable repair and rehabilitation of reinforced concrete structures”. Cement & Concrete Composites 47: 19 – 31.
 8. Łukowski Paweł, GrzegorzAdamczewski. 2013. „Self-repairing of polymer-cement concrete”. Bull. Pol. Ac.: Tech. 61 (1): 195 – 200.
 9. May T.Watts. Embodied Energy Calculator, The Greenest Building Is the One Already Built, http://thegreenestbuilding.org (dostęp 08.11.2016 r.).
 10. Paszkowski Zbigniew, Lech Czarnecki. 2016. „Problemy dotyczące technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych w Polsce”. Materiały Budowlane 525 (5): 113 – 114.
 11. SchlagenE.,S.Sangadji. 2013. „Addressing InfrastructureDurability and Sustainability by Self-Healing Mechanism – Recent Advances in Self-Healing Concrete and Asphalt”. Procedia Engineering 54: 39 – 57 DOI: 10.1016/j.proeng.2013.03.005.
 12. Siwowski Tomasz. 2013. „Zintegrowana analiza cyklu życia w utrzymaniumostów”. XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane.
 13. Strzelecka E. 2011. „Rewitalizacjamiastwkontekście zrównoważonego rozwoju”. Civil and Environmental Engineering – Budownictwo i Inżynieria Środowiska (2): 661 – 668.
 14. Terlikowski Wojciech. 2016. „Diagnostyka i ocena budynków zabytkowych z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju”. IV Ogólnopolska Konferencja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych.
 15. WarisM. (et. al.). 2014. „Criteria for the Selection of Sustainable onsite Construction Equipment”. International Journal of Sustainable Built Environment vol. 3 (1): 96 – 110.
 16. Whiteley D. L. (et al.). Sustainability for Repairing and Maintaining Concrete and Masonry Buildings, ICRI Committee 160, www.icri.org,http://www.icri.org/resource/collection/1023A08D-21D0-4AE9-8F9A-5C0A-111D4AC9/ICRICommittee-160-Sustainability_whitepaper. pdf (dostęp 17.07.2016 r.).
 • prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki Instytut Techniki Budowlanej

prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki

l.czarnecki@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.61