Problems of static analysis in light wood-frame


Vol. 542 (10) 2017 / czwartek, 25 października, 2018

(InPolish)

M. Baszeń,
Cz. Miedziałowski

DOI: 10.15199/33.2017.10.06

Volume 542: Issue 10
Pages 22-24
Accepted for publication: 21.08.2017 r.

The paper presents problems related to the analysis of static work of light wood-frame structures. The impact of material and structural flexibility on the behaviour of individual structural elements is discussed because of affect on entire building work behaviour. An overview of the experimental studies conducted by the authors is presented. Full-scale testing of wall and floor elements has been carried out, as well as microscale experiments of joint flexibility.

Keywords: light wood-frame buildings; static work; flexibility of joints.
 1. Baszeń Michał. 2017. „Semi-rigid Behavior of Joints in Wood Light-frame Structures”. Proceedia Engineering 172: 88 – 95. DOI: 10.1016/j.proeng.2017.02.022.
 2. Baszeń Michał, Czesław Miedziałowski. 2004. „Experimental tests of light wood-framed construction”, w: Lightweight structures in civil engineering, ed. J. B. Obrębski. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Micro-Publisher.
 3. Blaß Hans Joachim, Patrick Schädle. 2011. „Ductility aspects of reinforced and non-reinforced timber joints”. Engineering Structures 33 (11): 3018 – 3026. DOI: 10.1016/j.engstruct.2011.02.001.
 4. Bródka Jan, Aleksander Kozłowski, Ireneusz Ligocki, Jan Łaguna, Lucjan Ślęczka. 2009. Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Rzeszów. Polskie Wydawnictwo Techniczne.
 5. Dyląg Zdzisław, Eugenia Krzemińska-Niemiec, Franciszek Filip. 1989. Mechanika budowli, t. 1 i 2. Warszawa. PWN.
 6. Lewicki Bohdan. 2003. „Ściany murowe obciążone głównie pionowo”. Prace Instytutu Techniki Budowlanej – Kwartalnik 126 (2): 3 – 18.
 7. Lewicki Bohdan i inni. 1979. Budynki wznoszone metodami uprzemysłowionymi. Projektowanie konstrukcji i obliczenia. Warszawa. Arkady.
 8. Malesza Mikołaj, Czesław Miedziałowski, Jarosław Malesza. 2002. „Badania doświadczalne konstrukcji nośnej szkieletowego budynku drewnianego”. XLVIII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB. Tom 3: 163 – 170.
 9. McCutcheon William J. 1985. „Racking Deformation in Wood Shear Walls”. Journal of the Structural Engineering 111 (2): 257 – 269. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9445(1985)111:2 (257).
 10. Miedziałowski Czesław, Mikołaj Malesza. 2006. Budynki o szkielecie drewnianym z poszyciem: podstawy mechaniki konstrukcji oraz zagadnienia konstruowania i realizacji. Warszawa-Białystok. KILiW PAN – Politechnika Białostocka.
 11. PN-EN 1993-1-8. Projektowanie konstrukcji stalowych: Projektowanie węzłów.
dr inż. Michał Baszeń, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Michał Baszeń

m.baszen@pb.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.10.06