Problems of increasing the thermal insulation of buildings with stone facades on a steel grate


openaccess, Vol. 584 (4) 2021 / piątek, 23 kwietnia, 2021

(Open Access)

Jasiczak Józef, Kanoniczak Marcin. 2021. Problems of increasing the thermal insulation of buildings with stone facades on a steel grate. Volume 584. Issue 4. Pages 20-22. DOI: 10.15199/33.2021.04.02

Accepted for publication: 17.03.2021 r.

Strengthened regulations on thermal insulation of external walls of buildings intended for permanent residence of people in many cases creates problems with adapting to new requirements. A specific case is external walls with a ventilated facade stone slab cladding on a steel grate attached to the wall structure. The article analyzes the use of various material solutions so that a wall with this type of façade, made in the 1990s, of XX th century meets the requirements defined in the technical specifications, which are in force from 31 December 2020 (WT 2021).
  1. Byrdy A. 2007. „Okładziny kamienne stosowane do wykonywania elewacji”. Izolacje 6: 76 – 78.
  2. Huber M. 2013. Występowanie i charakterystyka mioceńskich piaskowców na obszarze Wyniosłości Giełczewskiej i Pagórów Chełmskich (Lubelszczyzna). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin – Polonia: 125 – 139.
  3. Kopyłow O. 2015. Elewacje wentylowane, seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, ITB.
  4. Maślaniec J. 1999. „Stabilność okładzin elewacyjnych z kamienia naturalnego”. Materiały Budowlane 9: 108.
  5. PN-EN 12057:2015-04. Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty modułowe. Wymagania.
  6. Schabowicz K., T. Gorzelańczyk, M. Szymków. 2017. „Współczesne systemy elewacyjne”. Izolacje 7/8.
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0003-3643-9819
dr inż. Marcin Kanoniczak, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0001-8017-645X

prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0003-3643-9819

 jozef.jasiczak@put.poznan.pl