Problems of balcony slaps repair in historic buildings


Vol. 554 (10) 2018 / czwartek, 1 listopada, 2018

(InPolish)

J. Zabielski,
P. Bogacz

DOI: 10.15199/33.2018.10.28

Volume 554: Issue 10
Pages 91-92
Accepted for publication: 20.08.2018 r.

The aim of the research is to assess the technical condition of balcony slabs in historic buildings, taking into account the conducted conservation studies and proposing a comprehensive method of repair, taking into account the historical qualities of the old structure. The analysis wasmade on the basis of the protocol of the technical condition review in accordance with the requirements of the Construction Law, the results of conservation research, the local vision of selected building objects and the analysis of repair works on balcony panels. Keywords: historic buildings; technical condition; balconies; renovation.
  1. Eckert Wojciech,Beata Nowogońska. 2016. „Problemy techniczne konstrukcji balkonów w budynkach mieszkalnych z początku XX wieku.”Materiały Budowlane 526 (6): 75 – 76.DOI: 10.15199/33.2016.06.73.
  2. Gierszak Jan, Rajmund Ignatowicz, Marek Sawicki. 2015. „Typowe uszkodzenia balkonów i loggii. Przegląd rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych”. Builder (76).
  3. Grochowska Elżbieta. 2013. „Ocena stanu technicznego i propozycja naprawy balkonu, na przykładzie balkonu w zabytkowym budynku z przełomu XIX i XX wieku”. Przegląd Budowlany (9).
  4. Hoła Jerzy,Marek Sawicki, BożenaHoła, P.Drużyński. 2004. Remonty i modernizacje balkonów i loggii w budynkach mieszkalnych.Warszawa.Wydawnictwo COIB.
  5. Rozporządzenie MSWIA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836).
  6. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm).
  7. www.administrator24.info/artykul/bezpieczne- -balkony-i-loggie (17.05.2018).
dr inż. Jacek Zabielski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa dr inż. Piotr Bogacz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

dr inż. Jacek Zabielski

zabiel@uwm.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.28