Pretensioned prestressed spun concrete poles for 110 kV power lines


Vol. 525 (5) 2016 / wtorek, 12 marca, 2019

(InPolish)

A. Łodo,
J. Michałek

DOI: 10.15199/33.2016.05.28

Volume 525: Issue 5
Pages 60-61
Accepted for publication: 16.03.2016 r.

In the paper the pretensioned spun concrete structure of prototype poles for construction and modernization of singleand double-track 110 kV power lines was described. The programme of performed tests and selected results of steel transverses jointed to pole were given. Keywords: power lines poles, pre-tensioned concrete, spun concrete.
  1. Kubiak Janusz,Aleksy Łodo, Jarosław Michałek. 2015. „Słupy sprężone w liniach wysokiego napięcia”. Materiały Budowlane 514(6): 40 – 41. DOI: 10.15199/33.2015.06.10.
  2. Łodo Aleksy, Jarosław Michałek, Stanisław Wójcik. 2014. „Fundamenty strunobetonowych wież i słupów wysokich napięć”. Materiały Budowlane 502(6): 46 – 47.
  3. Łodo Aleksy, Jarosław Michałek. 2016. „Badania górnej części strunobetonowego słupa elektroenergetycznego linii 110 kV wraz z osprzętem w postaci przykręcanych stalowych poprzeczników słupów przelotowych P i mocnych M6”. Wrocław. Raport serii SPR 16/2016,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.
  4. Nowa seria słupów strunobetonowych dla jedno- i dwutorowych linii 110 kV. 2016. Katalog Strunobet-Migacz Sp. z o. o., BSiPE Energoprojekt Kraków S.A.
  5. Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RPwniosku nr P. 413971 o udzielenie patentu na wynalazek pt.:Mocowanie poprzecznika do słupa strunobetonowego. Strunobet-Migacz Sp. z o.o. Lewin Brzeski. Polska. 2015 r.
dr inż. Aleksy Łodo Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego dr inż. Jarosław Michałek Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego mgr inż. Stanisław Wójcik Strunobet-Migacz Sp. z o.o. Marek Lipniak Strunobet-Migacz Sp. z o.o.

dr inż. Aleksy Łodo Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

aleksy.lodo@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.28