Prefabricated piles in transport infrastructure


Vol. 531 (11) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

D. Sobala

DOI: 10.15199/33.2016.11.06

Volume 531: Issue 11
Pages 22-25
Accepted for publication: 06.10.2016 r.

The paper presents an overview of the current applications of the precast pile technology in Poland’s transport infrastructure. The contemporary methods of applications of timber, steel and reinforced concrete piles in bridge structures are discussed. It appears that currently the widest scope of applications have precast reinforced concrete piles driven with pile drivers with hydraulic hammers. They are driven for smaller engineering structures, such as acoustic screens and masts of traction power network as well as the largest bridges over the Vistula and Oder erected in Poland over the recent years. The growth in the precast pile technology applications is accompanied by extensive development of efficient design methods and pile capacity monitoring, directly related to the implementation of Eurocodes, in particular Eurocode 7.

Keywords: prefabricated piles, pile driving, pile capacity monitoring.
  1. Materiały archiwalne firmy Aarsleff sp. z o.o.
  2. Pilarski Tomasz, Dariusz Sobala,Wojciech Tomaka. 2007. „Nietypowe rozwiązania fundamentówna palach prefabrykowanych.Wzmacnianie podłoża gruntowego i fundamentów budowli”. Seminarium IBDiM i PZWFS.Warszawa.
  3. PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
  4. PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.
  5. Sobala Dariusz,WojciechTomaka, Jacek Szaro, Sebastian Sobczak. 2014. „Żelbetowe pale prefabrykowane wbijane w fundamentach mostu łukowego przezWisłę w Toruniu”. Inżynieria i Budownictwo (6).
  6. Sobala Dariusz, Wojciech Tomaka, Jacek Szaro, Radosław Muchalski. 2014. Żelbetowe pale prefabrykowane wbijane w fundamentach podpór stałych i tymczasowych mostu drogowego przez Wisłok w Rzeszowie.WDM.
  7. Sobala Dariusz. 2011. „Pale prefabrykowane w fundamentach mostów”. Inżynieria i Budownictwo (7 – 8).
  8. SobalaDariusz,Wojciech Tomaka, PiotrMaksim. 2010. „Projekt iwykonanie podpór zintegrowanego wiaduktu drogowego z wykorzystaniem grodzic stalowych”: 89 – 98. Seminarium „Konstrukcje stalowe w geotechnice”.Warszawa.
  • dr inż. Dariusz Sobala Politechnika Rzeszowska,Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

dr inż. Dariusz Sobala

d.sobala@prz.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.06