Possibilities of using waste from sanitary ceramics in mineral-asphalt mixtures


Vol. 544 (12) 2017 / wtorek, 30 października, 2018

(in Polish)

B. Zegardło,
W. Andrzejuk,
D. Barnat-Hunek,
J. Nitychoruk

DOI: 10.15199/33.2017.12.08

Volume 544; Issue 12
Pages 24-26

Accepted for publication: 25.10.2017 r.

The mineral-asphalt mix was used, where as a substitute for traditional aggregates waste ceramic was used. Having damage and surface irregularities of sanitary ceramic ware products were two-stage crushing process. The basic parameters of the obtained aggregate were studied and based on them a mineral-asphalt mix was prepared containing about 20% of the aggregate in its volume. The prepared mixture was examined: the content of soluble binder, bulk density of the samples the content of free space and the content of space filled with binder. Based on the analyzes, it was found that ceramic aggregates could potentially replace traditional aggregates used in the manufacture of asphalt mixtures.

Keywords: mixture of mineral-asphalt; aggregate recycling; ceramic aggregates; asphalt concretes.
 1. Dima M. Kannan, H. Aboubakr Sherif, Amr S. EL-Dieb, Mahmoud M. Reda Taha. 2017. „High performance concrete incorporating ceramic waste powder as large partial replacement of Portland cement”. Construction and Building Materials 144: 35 – 41. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.03.115.
 2. Halicka Anna, Paweł Ogrodnik, Bartosz Zegardło. 2013. „Using ceramic sanitary ware waste as concrete aggregate”. Construction and Building Materials 48: 295 – 305. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2013.06.063.
 3. Kalabińska Maria, Piotr Radziszewski. 2008. Technologia materiałów i nawierzchni drogowych. Warszawa. Oficyna Wydawnicza PW.
 4. Koper Artur, Włodzimierz Koper. 2017. „Projektowanie betonów konstrukcyjnych na kruszywach z recyklingu”. Materiały Budowlane 3: 38 – 41. DOI: 10.15199/33.2017.03.10.
 5. Medina César, Maria Isabel Sánchez de Rojas, Moisés Frías. 2012. „Reuse of sanitary ceramic wastes as coarse aggregate in eco-efficient concretes”. Cement and Concrete Composites 34: 48 – 54. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2011.08.015.
 6. Medina César, Moisés Frías, Maria Isabel Sánchez de Rojas. 2012. „Microstructure and properties of recycled concretes using sanitary ware industry waste as coarse aggregate”. Construction and Building Materials 31: 112 – 118. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2011.12.075.
 7. Medina César, Phillip Banfill, Maria Isabel Sánchez de Rojas, Moisés Frias. 2013. „Rheological and calorimetric behaviour of cements blended with containing ceramic sanitary ware and construction/demiltion waste”. Construction and Building Materials 40: 822 – 831. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2012.11.112.
 8. PN-EN 13108-1: Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy.
 9. PN-EN 12697: Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco.
 10. Sadowska-Buraczewska Barbara, Tadeusz Chyży, Izabela Walczak. 2017. „Wpływ wysokowartościowego kruszywa z recyklingu na odkształcenia betonu belek teowych”. Materiały Budowlane 5: 87 – 88. DOI: 10.15199/33.2017.05.37.
 11. Senthamarai R. M., Manoharan P. Devadas, D. Gobinath. 2011. „Concrete made from ceramic industry waste: durability properties”. Construction and Building Materials 25: 2413 – 2419. DOI: 10.1016/j.hbrcj.2016.11.003.
 12. Smarzewski Piotr, Danuta Barnat-Hunek. 2015. „Mechaniczne i mikrostrukturalne właściwości betonu wysokowartościowego z dodatkiem żużla paleniskowego”. Izolacje 10: 26 – 32.
 13. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne, Warszawa 2014.
 14. WT-1 2014 Kruszywa, Wymagania Techniczne, Warszawa 2014.
 15. Zegardło Bartosz, Maciej Szeląg, Paweł Ogrodnik. 2016. „Ultra-high strength concrete made with recycled aggregate from sanitary ceramic wastes – The method of production and the interfacial transition zone”. Construction and Building Materials 122: 736 – 742. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2016.06.112.
Bartosz Zegardło, Ph. D. Eng. - University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Faculty of Natural Sciences

Wojciech Andrzejuk, MDc. Eng. - The State Higher School Pope John Paul II in Biała Podlaska, Faculty of Economic and Technical Sciences

Danuta Barnat-Hunek, Ph. D. Eng. - Lublin University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture

Jerzy Nitychoruk, Prof. - The State Higher School Pope John Paul II in Biała Podlaska, Faculty of Economic and Technical Sciences

Bartosz Zegardło, Ph. D. Eng.

bart.z@wp.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.12.08