Pedestrian drawbridge to Ołowianka Island in Gdańsk – dynamic FEM analysis


Vol. 538 (6) 2017 / wtorek, 19 lutego, 2019

(in Polish)

K. Żółtowski,
M. Binczyk

DOI: 10.15199/33.2017.06.25

Volume 538: Issue 6
Pages 74-77
Accepted for publication: 28.02.2017 r.

The paper presents the design of a pedestrian drawbridge over Motława River to Ołowianka Island in Gdańsk. Superstructure is described. Checking analysis of strength, deflection and forces in hydraulic cylinders were performed. Evaluation of comfort level and load capacity under dynamic action caused by pedestrians was predicted. General conclusions are presented.

Keywords: footbridge; numerical analysis; dynamic load; dynamic response.
  [1] Bachmann H. 1992. „Case studies of structures with man-induced vibrations”. Trans. ASCE, J. Struct. Engng 118: 631 – 647.
  [2] Brzezińska Agata, Adam Nadolny, Krystian Majocha, Mikołaj Miśkiewicz. 2016. „Projekt i analizy obliczeniowe kładki dla pieszych przez rzekę Motławę w Gdańsku”. Materiały Budowlane 531 (11): 156 – 158. DOI: 10.15199/33.2016.11.65.
  [3] Projekt architektoniczno-budowlany, Kładka piesza z budynkiem sterowni, Budynek stacji transformatorowej; Ponting inżynierski biro d. o.o. Strossmayerjeva 28, SI-2000 Maribor, Slovenija, Mosty Gdańsk Sp. z o.o.
  [4] Projekt wykonawczy, Kładka piesza z budynkiem sterowni, Budynek stacji transformatorowej; Ponting inżynierski birod. o.o. Strossmayerjeva 28, SI-2000 Maribor, Slovenija, Mosty Gdańsk Sp. z o.o.
  [5] Stahlbau Kalender 2008. Dynamik, Brucken, Anderungen zu DIN 18800, Feuerverzinken, Berlin, Ernst & Sohn 2007.
  [6] Żółtowski Krzysztof. 2007. Pieszy na kładkach: obciążenia i odpowiedź konstrukcj. Gdańsk. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
  [7] Żółtowski Krzysztof, Mikołaj Binczyk. 2016. Raport z analizy zwodzonej kładki dla pieszych przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę. Gdańsk. Politechnika Gdańska.
  [8] Żółtowski Krzysztof, Mikołaj Binczyk. 2017. Raport z analizy dynamicznej zwodzonej kładki dla pieszych przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę. Gdańsk. Politechnika Gdańska.
dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

mgr inż. Mikołaj Binczyk, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG

krzysztof.zoltowski@wilis.pg.gda.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.06.25