Non-invasion drying of cellar walls in saturated with moisture building objects


Vol. 523 (3) 2016 / czwartek, 25 października, 2018

(in Polish)

Jerzy Karyś

DOI: 10.15199/33.2016.03.06

Volume 523; Issue 3
Pages 18-21

Accepted for publication: 21.01.2016 r.

About building object durability some structure elements decide, first of all walls. Reasons of these are the complicated design, executive and utilization problems, that give occasion to produce some moisture centres and as a consequence – corrosion. The microbiological processes are produced by house fungi and moulds, algae, lichens and bacteria. Moisture and biological agents imply the sanitary problems, characterized by SBS (Sick Building Syndrome). The chemical and electrochemical corrosion of materials is also implicated.
  1. Karyś Jerzy (red). 2014. Ochrona przed wilgocią i korozją biologiczną w budownictwie. Warszawa: Grupa MEDIUM.
  2. Rokiel Maciej. 2009. Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie.Wybrane zagadnienia w praktyce. Wyd. II rozszerzone. Warszawa. Grupa MEDIUM.
  3. Rokiel Maciej. 2015. Hydroizolacje pomieszczeń mokrych i wilgotnych. Warszawa: Grupa MEDIUM.
  4. Ważny Jerzy. 2007. „Warunki i mechanizm porażenia budynków przez grzyby”. Ochrona przed Korozją 7/S/2007.
  5. Ważny Jerzy, Jerzy Karyś (red.). 2001. Ochrona budynków przed korozją biologiczną. Arkady.
Jerzy Karyś, Ph. D., Eng.

Jerzy Karyś, Ph. D., Eng.

pozzwroclaw@wp.pl