Non-contact optical technique for measuring strains of steel T-beams during cold bending


Vol. 548 (4) 2018 / sobota, 5 stycznia, 2019

(InPolish)

K. Marcinczak,
W. Lorenc,
S. Rowiński,
M. Kożuch

DOI: 10.15199/33.2018.04.36

Volume 548: Issue 4
Pages 105-106
Accepted for publication:  14.02.2018 r.

The paper presents non-contact optical technique for measuring strains DIC (Digital Image Correlation). The method was used to measured cold strains of steel T-beams during cold bending. The process of cambering of bridge beams with steel shape MCL dowel was simulated. The obtained results were compared to numerical analysis. Keywords: steel structures; numerical analysis; precambering; bridge beam.
  1. Kowalewski Zbigniew L., Lech Dietrich, Mateusz Kopeć, Tadeusz Szymczas, Paweł Grzywa. 2016. „Nowoczesne systemy optyczne w badaniach mechanicznych – budowa, działanie, zastosowania”. XXII Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów. Zakopane.
  2. Kożuch Maciej, Sławomir Rowiński, Wojciech Lorenc, Ernest Kubica. 2012. „Model zniszczenia łączników w zespoleniu typu composite dowels”. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Z. 59, nr 3/II: 201 – 208.
  3. Marcinczak Krzysztof. 2017. „Gięcie na zimno wyrobów gorącowalcowanych”. Builder (8): 84 ÷ 87.
  4. Marcinczak Krzysztof,Wojciech Lorenc. 2016. „Modelowanie procesu gięcia na zimno dwuteowników walcowanych”. Materiały Budowlane 525 (5): 101 – 102. DOI: 10.15199/33.2016.05.48.
  5. SIMULA, Abaqus Online Documentation: Version 6.14.
mgr inż. Krzysztof Marcinczak Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego dr hab. inż. Wojciech Lorenc, prof. Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego dr inż. Sławomir Rowiński Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego dr inż. Maciej Kożuch Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

mgr inż. Krzysztof Marcinczak Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

krzysztof.marcinczak@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.04.36