Measurement of residual stresses in steel section by the hole-drilling strain gage method


Vol. 548 (4) 2018 / sobota, 5 stycznia, 2019

(InPolish)

K. Marcinczak,
W. Lorenc,
S. Rowiński

DOI: 10.15199/33.2018.04.35

Volume 548: Issue 4
Pages 103-104
Accepted for publication:  05.02.2018 r.

In the paper the issue of residual stresses and methods of residual stresses measurement are presented. Especially, the hole-drilling method is describes. The results of residual stresses in steel beam made of S460M are presented. The obtained stresses distribution were compared to theoretical model. Keywords: residual stresses; hole-drilling method; semidestructive tests.
  1. Adamski Marek. 1999. Naprężenia własne. Przykłady pomiarów ultradźwiękowych. Warszawa. Biuro Gamma.
  2. Dudek Krzysztof. 2004. „Dokładność metody otworkowej w ocenie poziomu naprężeń własnych w elementach ustrojów nośnych maszyn roboczych”. Problemy Maszyn Roboczych, tom Z. 24: 17 ÷ 27.
  3. ECCS, Ultimate limit state calculations of sway frazes with Brigid joint. Technical Working Group 8.2-System. 1984. Paris. European Convention for the Constructional Steelwork.
  4. Kudryavtsev, Y. F. 2008. „Residual Stress” In: Sharpe, W. (ed) Handbook of Experimental Solid Mechanics. New York. Springer: pp 371 – 387.
  5. Schajer Gary S., S. T. Rolfe. 2013. Practical residual stress measurement methods. John Wiley and Sons Ltd.
mgr inż. Krzysztof Marcinczak Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego dr hab. inż. Wojciech Lorenc, prof. Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego dr inż. Sławomir Rowiński Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

mgr inż. Krzysztof Marcinczak Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

krzysztof.marcinczak@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.04.35