MV line workmanship errors the cause of power pole destruction


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.36

Michałek Jarosław. 2022. MV line workmanship errors the cause of power pole destruction. Volume 603. Issue 11. Pages 129-131. Article in PDF file

Accepted for publication: 27.09.2022 r.

During the verticalization of spun concrete power poles on a medium voltage line, one of them broke. The committee investigating the cause of the incident found that the pole E15/4.3 which was used was defective. The methods of foundation of power poles were analysed, the bearing capacity of the pole in question was checked, and the broken fragment was inspected. Based on these analyses, it was found that the pole was broken as a result of the incorrect "force technique" of verticalization the poles in line and not defects of the pole.
 1. Fouad FH, Scott NL, Calvert E, Donovan M. Performance of spun prestressed concrete poles during Hurricane Andrew, PCI Journal. 1994, https://doi.org/10.15554/pcij.03011994.102.110.
 2. Kliukas R, Daniunas A, Gribniak V, Lukoseviciene O, Vanagas E, Patapavicius A. Half a century of reinforced concrete electric poles maintenance: inspection, field-testing, and performance assessment, Structure and Infrastructure Engineering, Maintenance, Management, Life-Cycle Design and Performance. 2017, doi. org/10.1080/15732479.2017.1402068.
 3. Acosta FJ, Esquilin-Mangual O, Wood SG, LongWR, Valdes D. Lessons learned from the evaluation of concrete pole failures following HurricaneMaria, Dimension Ingenieria yAgrimensura, Revista del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIARP). 2018, No 32, Vol. 1, 35-39.
 4. Zeynalian M, Khorasgani MZ. Structural performance of concrete poles used in electric power distribution network, Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2018, https://doi. org/10.1016/j.acme. 2018.01.005.
 5.  Michałek J, Łodo A. Opinia dotycząca przyczyn złamania słupa nr 12 (żerdź E15/4,3) podczas jego pionowania w linii SN. Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego. Raport serii SPR nr 7/2020,Wrocław 2020.
 6.  Kubiak J, Łodo A, Michałek J. Projekt prefabrykatów żelbetowych przeznaczonych na ustoje fundamentowe dla żerdzi elektroenergetycznych ŻN i E. Raport serii U nr 55/2011, Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2011.
 7.  PN-B-03322:1980 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 8. Kubiak J, Łodo A, Michałek J. Fundamenty strunobetonowych słupów elektroenergetycznych SN i nn. Materiały Budowlane. 2014; (6): 48 – 49.
 9.  Kubiak J, Łodo A, Michałek J. Projekt techniczny elektroenergetycznych żerdzi z betonu wirowanego typu E 13,5/2,5; E 13,5/4,3; E 13,5/15c; E 15/2,5; E15/4,3 i E15/15c. Pracownia Doradztwa Projektów Ekspertyz Budowlanych Compendium, Wrocław 2012.
 10. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 11.  Łodo A, Michałek J. Stany graniczne nośności zginanych elementów strunobetonowych o przekroju pierścieniowym.W:KS2015:Konstrukcje Sprężone: Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, 16- 17 kwietnia 2015. Kraków: Pracownia Konstrukcji Sprężonych. Politechnika Krakowska, 2015. 1-7.
 12.  Kubiak J, Łodo A, Michałek J. Metodyka badań żerdzi elektroenergetycznych z betonu. Materiały Budowlane. 2013; (3): 32 – 34.
dr inż. Jarosław Michałek, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-4242-9054

dr inż. Jarosław Michałek, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-4242-9054

 jaroslaw.michalek@pwr.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.36

Article in PDF file