Modernization possibilities of large-panel buildings external parts


openaccess, Vol. 599 (7) 2022 / czwartek, 21 lipca, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.07.10

Kanoniczak Marcin. 2022. Modernization possibilities of large-panel buildings external parts. Volume 599. Issue 7. Pages 49-51. Article in PDF file

Accepted for publication: 22.06.2022 r.

The article deals with the modernization of external parts of buildings made in the prefabricated large-panel technology.Attention was paid to the weaknesses in the structure of the facilities and their functional arrangement. Technical possibilities of renovation and reconstruction of external elements were discussed. Examples of modernization solutions are presented.
  1. Kanoniczak M, Knyziak P. Potencjalnie słabe miejsca w konstrukcji zewnętrznych elementów budynków wielkopłytowych. Przegląd Budowlany. 2019; 9: 42 – 46.
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.wsprawiewarunkówtechnicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
  3. Monczyński B. Renowacja i uszczelnianie cokołów w istniejących budynkach (cz. 1). Izolacje. 2020; 9: 66 – 70.
  4. Monczyński B. Renowacja i uszczelnianie cokołów w istniejących budynkach (cz. 2). Izolacje. 2020; 10: 90 – 97.
  5. Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, wydanie 05/2019.
  6. Ksit B, Pilch R. Rewitalizacja ekologiczna środowiska zurbanizowanego na przykładach implementacji wybranych współczesnych farb i tynków, Przegląd Budowlany. 2021; 11-12: 72 – 76.
  7. Kanoniczak M. Możliwości modernizacji budynków wielkopłytowych – balkony i loggie. Przegląd Budowlany. 2020; 5: 27 – 31.
  8. Szymański J. Balkony i loggie w budynkach wielkopłytowych. Seria: instrukcje, wytyczne, poradniki, nr 375/2002. Budynki wielkopłytowe – wymagania podstawowe, zeszyt 5: Bezpieczeństwo konstrukcji. ITB, Warszawa.
dr inż. Marcin Kanoniczak, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0001-8017-645X

dr inż. Marcin Kanoniczak, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0001-8017-645X

 marcin.kanoniczak@put.poznan.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.07.10

Article in PDF file