Modeling of steel skeletal structures – selected aspects


Vol. 532 (12) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

R. Studziński,
P. Ordziniak

DOI: 10.15199/33.2016.12.21

Volume 532: Issue 12
Pages 70-72
Accepted for publication: 28.10.2016

In the paper the global analyses of steel skeletal space structures are presented. The aspects of the use of a deformed or undeformed geometry as well as the use of a nonlinearity of a material model are considered. The presented global analyses follow the guidelines included in Eurocode 3. The theoretical assumptions are illustrated by an example global analysis of askeletal space structure.

Keywords: global analysis, linear analysis, nonlinear analysis, imperfections, spatial steel structures, EC 3.
  1. Biegus A. 1997. Nośność graniczna stalowych konstrukcji prętowych. Warszawa -Wrocław. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. http://www.gam ma cad.pl/pro gra my/axi svm/wiedza-i-pomoc-axisvm/pod-recznik, dostęp z 20.10.2016.
  3. Johansson B. 2005. Design of Steel Structures – Module 4: Global analysis. ISBN 91 7127 050 7, Lulea University of Technology.
  4. PN -EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  5. PN -EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych nie stopowych.
  6. PN -EN 1993-1-8:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.
  7. Studziński Robert, Paweł Ordziniak. 2014. „Analiza globalna konstrukcji stalowych w ujęciu Eurokodu 3”. Materiały Budowlane (9): 69 – 70.
  • dr inż. Robert Studziński Politechnika Poznańska,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • mgr inż. Paweł Ordziniak GammaCAD

dr inż. Robert Studziński

erobert.studzinski@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.12.21