Interpretation of the GPR results of geophysical research in example of measurements of railway embankments


Vol. 522 (2) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

Maciej Maślakowski,
Tomasz Piotrowski,
Radosław Mieszkowski

DOI: 10.15199/33.2016.02.04

Volume 522; Issue 2
Pages 12-14

Accepted for publication: 17.12.2015 r.

The article concerns the possibility of interpreting the test results obtained using a nondestructive GPR (Ground Penetrating Radar) measurement. On the basis of data obtained from studies on railway embankments, associated problems were indicated. There are presented examples of the causes of disturbances on GPR echograms that are not associated with the soil and its aquatic conditions but only with the presence of railway infrastructure. This makes that the GPR method efficiency is estimated at level not more than 50% what requires confirmation in conventional geotechnical tests.
 1. Adamczewski Grzegorz, Andrzej Garbacz, Tomasz Piotrowski, Kamil Załęgowski. 2013 „Zastosowanie komplementarnych metod NDT w diagnostyce konstrukcji betonowych”, Materiały Budowlane, 493 (9): 2 – 5.
 2. Adamczewski Grzegorz, Kamil Załęgowski, Tomasz Piotrowski, Andrzej Garbacz. 2013. „Application of radar, impact-echo and ultrasinic methods for concrete quality assessment with NDT scanner”. W Mechanics and materials, zredagowane przez Stanisław Jemioło i Marta Lutomirska, 201–10. Mechanics and materials. Warsaw University of Technology. ISBN 978-83-7814-170-9.
 3. Archie Gustavus E., 1942. „The electrical resistivity log as an aid in determining some reservoir characteristics” Transactions of the AIME 146 (1): DOI: 10.2118/942054-G.
 4. Garbacz Andrzej, Tomasz Piotrowski, Kamil Załęgowski, Grzegorz Adamczewski. 2013. „UIR-scanner potential to defect detection in concrete”.Advanced Materials Research, Advanced Materials Research, 687: 359–65. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.687.359.
 5. Maślakowski Maciej, Kazimierz Józefiak. 2014. „Badania geofizyczne służące ocenie zagęszczenia nasypów drogowych” w Gajewski Marcin Daniel, Jemioło Stanisław (red.): Teoretyczne podstawy budownictwa. Tom V. Badania doświadczalne i awarie konstrukcji budowlanych, Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej: 47 – 56, ISBN 978-83-7814-271-3.
 6. Maślakowski Maciej, Sebastian Kowalczyk, Radosław Mieszkowski, Kazimierz Józefiak. 2014. „Using Electrical Resistivity Tomography (ERT) as a tool in geotechnical investigation of the substrate of highway, Studia Quaternaria, 31 (2) 12: 83 – 89. DOI: 10.2478/squa-2014-0008
 7. Maślakowski Maciej, Artur Zbiciak, Kazimierz Józefiak, Tomasz Piotrowski. 2015. „Diagnostyka stanu podłoża i podtorza kolejowego metodą georadarową (GPR)”, TTS Technika Transportu Szynowego, EMI-PRESS, 19 (12).
 8. Stenzel Przemysław, Jacek Szymanko. 1973. „Metody geofizyczne w badaniach hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich”. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa.
 1. Maciej Maślakowski, Ph. D. - Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering
 2. Tomasz Piotrowski. Ph. D., Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering
 3. Radosław Mieszkowski, Ph. D. - University of Warsaw, Faculty of Geology

Maciej Maślakowski, Ph. D.

m.maslakowski@il.pw.edu.pl