Methods of supporting Vector ceilings on internal beams


Vol. 548 (4) 2018 / czwartek, 3 stycznia, 2019

(InPolish)

Ł. Drobiec

DOI: 10.15199/33.2018.04.07

The paper describes methods of Vector ceilings supporting on internal beams. The ceilings supports on prefabricated reinforced concrete beams and steel I-beams were analysed. The possibilities support on hidden beams and beams concreted along with the ceiling have been described. The rules of additional reinforcement and methods of proper connection of the ceiling with beams are given. Keywords: composite ceilings; Vector ceilings; ceilings support on internal beams.
 1. Drobiec Łukasz. 2008. „Rodzaje stropów stosowanych w budownictwie”.Materiały Budowlane 429 (5): 2 – 4.
 2. Drobiec Łukasz. 2018. Stropy Vector. Koncepcja, kształtowanie, projektowanie, wykonawstwo. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 3. Kisiołek Artur. 2017. Rynek systemów stropowych w Polsce. Analiza wybranych rozwiązań na przestrzeni lat 2015 – 2016. Środa Wielkopolska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp.
 4. Kisiołek Artur. 2017. „Popularność oraz kryteria wyboru systemów stropowych w Polsce, część I”. Przegląd Budowlany (5): 28 – 32.
 5. Kisiołek Artur. 2017. „Popularność oraz kryteria wyboru systemów stropowych w Polsce, część II”. Przegląd Budowlany (6): 28 – 32.
 6. Kisiołek Artur. 2017. „Polski rynek rozwiązań stropowych – najpopularniejsze systemy, cz. 1”. Przegląd Budowlany (12): 25 – 29.
 7. Kisiołek Artur. 2018. „Polski rynek rozwiązań stropowych – najpopularniejsze systemy, cz. 2”. Przegląd Budowlany (1): 24 – 28.
 8. Lewicki Bohdan. 1993. Stropy gęstożebrowe: zasady projektowania z przykładami obliczeń. Warszawa. COBPBO.
 9. PN-EN 13747+A2:2011 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych.
 10. PN-EN 15037-1: 2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Część 1: Belki.
 11. PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 12. Starosolski Włodzimierz. 2011. Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, t. 2. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. Politechnika Śląska,Wydział Budownictwa

dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. Politechnika Śląska,Wydział Budownictwa

Lukasz.Drobiec@polsl.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.04.07