Masonry bending in a plane perpendicular to the wall surface – actions and failure mechanisms


openaccess, Vol. 582 (2) 2021 / sobota, 20 lutego, 2021

(Open Access)

Piekarczyk Adam. 2021. Masonry bending in a plane perpendicular to the wall surface – actions and failure mechanisms. Volume 582. Issue 2. Pages 27-29. DOI: 10.15199/33.2021.02.03

Accepted for publication: 28.01.2021 r.

The article is the first part of the cycle discussing the case of bending masonry walls in a plane perpendicular to the masonry plane. Loads and actions perpendicular to the wall surfaces, which cause the discussed case of masonry structure work, are described. The mechanisms of wall failure in two orthogonal planes and their variants were presented.
  1. Małyszko L., R. Orłowicz. 2000. Konstrukcje murowe. Zarysowania i naprawy. Olsztyn. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  2. PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
  3. PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.
  4. PN-EN 1991-1-5 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne.
  5. PN-EN 1991-1-7 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wyjątkowe.
  6. PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
  7. PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
  8. Rawska-Skotniczy A. 2013. Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
dr inż. Adam Piekarczyk, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-5790-9560

dr inż. Adam Piekarczyk, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-5790-9560

Adam.Piekarczyk@polsl.pl