Load bearing capacity of vertical stiffeners of steel silo shells made of corrugated sheets


Vol. 525 (5) 2016 / wtorek, 12 marca, 2019

(InPolish)

E. Hotała,
M. Kuśnierek

DOI: 10.15199/33.2016.05.44

Volume 525: Issue 5
Pages 93-94
Accepted for publication: 16.03.2016 r.

Paper presents and comments code rulings of calculation load-bearing capacity of vertical stiffeners of steel silo shells made of corrugated sheets. Authors point out a very conservative approach in which rigidity of elastic support of compressed stiffener is calculated. An alternative calculation method of this rigidity is presented.Authors also point out a real risk of bending in stiffeners, which is often omitted in the design of silos made of corrugated sheets. Keywords: steel silos, load-bearing capacity, corrugated sheet, support rigidity.
  1. Błażejowski Paweł, Jakub Marcinowski. 2013. „Nośność wyboczeniowa żeber wzmacniających ściany stalowego silosu na zboże”. Budownictwo i Architektura 12 (2): 189 – 196.
  2. Hotała Eugeniusz, Mateusz Kuśnierek, Łukasz Skotny, Joanna Boniecka. 2015. „Połączenia pionowych żeber jako słabe miejsca stalowych silosów z blach falistych”. Materiały Budowlane 517 (9): 102 – 103. DOI: 10.15199/33.2015.09.40.
  3. Hotała Eugeniusz, Mateusz Kuśnierek, Łukasz Skotny, Joanna Boniecka. 2015. „Wadliwe połączenia żeber przyczyną awarii stalowych silosów o płaszczach z blach falistych”. Materiały XXVII Konferencji Naukowo-Technicznej. Awarie Budowlane: 501 – 508, Międzyzdroje.
  4. Iwicki Piotr, Michał Wójcik, Jacek Tejchman. 2011. „Failure of cylindrical steel silos composed of corrugated sheets and columns and repair method using sensitivity analysis”. Engineering Failure Analysis 18 (8): 2064 – 2083. DOI: 10.1016/j.engfailanal.2011.06.13.
dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego mgr inż. Mateusz Kuśnierek Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

eugeniusz.hotala@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.44