Impact of cylindrical silo shell rigidity on asymmetric state of horizontal pressure


Vol. 525 (5) 2016 / wtorek, 12 marca, 2019

(InPolish)

E. Hotała,
A. Aniszczyk

DOI: 10.15199/33.2016.05.43

Volume 525: Issue 5
Pages 90-92
Accepted for publication: 15.03.2016 r.

Paper presents results from loading experiments of silo made of corrugated sheets with and without stringers as well as silo made out of fabric. Horizontal pressures were studied in multiple places along circumference of the shell as well as on different heights during loading and unloading of the silo. The experiments have shown a large impact of vertical stiffness of the cylindrical silo shell on the uneven state of the horizontal pressures caused by bulk solid. Keywords: metal silo, fabric silo, silo loads, experimental research.
  1. Pawłowski Kamil. 2013. „Obciążenia stożkowych lejów i cylindrycznych płaszczy silosów z blachy falistej od składowanego zboża”. Wrocław. Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Praca doktorska, Raport serii PRE 07/2013.
  2. Hotała Eugeniusz,Agata Aniszczyk. 2013. „Prototypowa konstrukcja silosu o wiotkim płaszczu do składowania biomasy”. Materiały Budowlane 489 (5): 52 – 54.
  3. Hotała Eugeniusz, Mateusz Kuśnierek, Agata Aniszczyk, Kamil Pawłowski. 2014. „Niekonwencjonalne konstrukcje silosów do składowania biomasy”. Materiały Budowlane 501 (5): 53 – 55.
dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego mgr inż. Agata Aniszczyk Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

mgr inż. Agata Aniszczyk Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

eugeniusz.hotala@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.43