Light cladding of structures in electric plant in light of dust explosion hazards


Vol. 548 (4) 2018 / sobota, 5 stycznia, 2019

(InPolish)

E. Hotała

DOI: 10.15199/33.2018.04.30

Volume 548: Issue 4
Pages 91-93
Accepted for publication: 12.02.2018 r.

In this paper an example of damage of light cladding in building of electric plant due to biomass dust explosion is presented. Durability of repairs made after the explosion is evaluated, and suggestions about the repairs aremade. Reduction of risk of dust explosions in electric plants are analyzed (both in technical and law realms). Keywords: risk of explosion; light cladding; steel structure; steel structure damage.
  1. Hotała Eugeniusz. 2013. „Uszkodzenia konstrukcji obiektów elektrowni wskutek wybuchu pyłów”. XXVI Konferencja „Awarie Budowlane”. Szczecin-Międzyzdroje: 516 – 522.
  2. Paczkowska Teresa, Piotr Popiel. 2011. „Uszkodzenia dźwigara kratowego wywołane wybuchem i jego naprawa”. XXV Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”. Szczecin-Międzyzdroje: 857 – 864.
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010.109.719).
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2285).
dr hab. inż. Eugeniusz Hotała Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr hab. inż. Eugeniusz Hotała Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

hotala@hesko.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.04.30